Säätiön perustamiskirja

SÄÄDEKIRJA
Suomen UNIX-käyttäjäin yhdistys ry on päättänyt perustaa säätiön, jonka nimi on FUUGin säätiö.Yhdistys vahvistaa tai peruuttaa perustamista koskevan päätöksen sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on antanut säätiölle perustamisluvan.

Säätiön tarkoituksena on UNIXin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän

  • tutkimuksen,
  • tiedonvälityksen,
  • opetuksen,
  • yleishyödyllisen epäkaupallisen tai voittoa tavoittelemattoman tuotekehityksen sekä
  • orastavan liiketoiminnan tukeminen.

Suomen UNIX-käyttäjäin yhdistys ry luovuttaa säätiön peruspääomaksi miljoona (1.000.000) markkaa.

Säätiölle on hyväksytty tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 1999.

 

Jarkko Jormanainen
Hallituksen puheenjohtaja
Juha Ylitalo
Hallituksen sihteeri
Todistavat:
Jarmo Miettinen Matti Hiltunen