Apurahat

Fuugin säätiön apurahat

Säätiö jakaa apurahoja, joilla edistetään avointen tietojärjestelmien kehitystä ja käyttöä kuten säätiön säännöissä on määritelty:

Säätiön tarkoituksena on UNIXin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän

  • tutkimuksen
  • tiedonvälityksen
  • opetuksen
  • yleishyödyllisen
  • epäkaupallisen tai voittoa tavoittelemattoman tuotekehityksen sekä 
  • orastavan liiketoiminnan tukeminen.

Säätiön tarkoitusta toteutetaan

  • myöntämällä apurahoja ja avustuksia sekä 
  • harjoittamalla tiedotustoimintaa ja 
  • osallistumalla tarkoitusta tukevien koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.

Säätiö tukee mielellään hankkeita, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus suhteessa annettuun tukeen. Suomalaisena säätiönä tuemme ensisijaisesti hankkeita, joista on hyötyä suomalaisille ja joita ei välttämättä mikään muu taho maailmassa tukisi.

Vuoden 2022 teema on ”Hän koodaa, hen kodar”. Apurahahakemukset myös muista aihepiireistä ovat tervetulleita.

Kenelle

Hakija voi olla yksityishenkilö, yhteisö tai yritys. Sama hakija tai hanke voi hakea avustusta useita kertoja. Hakijalle katsotaan eduksi jos on näyttöä laajasti käytössä olevan avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämiseen tai markkinointiin osallistumisesta.

Koska

Apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksia käsitellään 3-4 kertaa vuodessa kun säätiön hallitus kokoontuu. Hakemus on jätetty onnistuneesti jos hakemuslomakkeesta on saanut itselleen kopion sähköpostitse. Tarvittaessa hallitus kysyy lisätietoja hakijalta ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan aikanaan hallituksen päätöksestä.

Miten

Apurahaa voi hakea täyttämällä säätiön sivuilla olevan apurahahakemuksen.

Täytä apurahahakemus

Hakemuksen julkisuus

Hakemuslomake ja siinä olevat tiedot ovat luottamuksellisia. Säätiö varaa oikeuden julkaista hakijoiden nimet, hankkeen lyhyen kuvauksen ja tarkoituksen sekä myönnetyn avustuksen summan. Hylättyjen hakemusten tietoja ei julkaista.

Lisäksi kaikilta hakijoilta edellytetään raportointia siten, että avustuksen myöntämisen jälkeen hakija toimittaa säätiölle hankkeen esittelyn ja avustuksen käyttämisen jälkeen hakija toimittaa toisen raportin jossa kuvataan miten hanke on mennyt. Raportit tulee kirjoittaa julkaisua varten siten, että säätiö voi julkaista ne esimerkiksi verkkosivuillaan yleisön luettaviksi.

Tulostettava esite FUUGin säätiön avustuksista

Voit vapaasti tulostaa ja laittaa haluamallesi ilmoitustaululle esitteen FUUGin säätiön apurahoista.