Kriittinen kyberinfra Fuugin säätiön teemavuodeksi 2019

Avointen tietojärjestelmien kehitystä tukeva Fuugin säätiö on valinnut kriittisen kyberinfrastruktuurin vuoden 2019 teemaksi. Viime vuosien maailmanlaajuiset vakoilupaljastukset, todistetut tapaukset fyysisten laitosten tuhoutumisesta kyberiskun takia, piilevät konfliktit, hybridivaikuttaminen ja muu vastaava kehitys on herättänyt ihmiset ymmärtämään kuinka riippuvainen tietoyhteiskunta on kybermaailman turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Aihe on Fuugin säätiölle erityisen läheinen siitä syystä, että käytännössä koko Internet on rakennettu avoimia standardeja ja avointa lähdekoodia käyttäen ja suurimmassa osassa maailman palvelimia on käyttöjärjestelmänä Linux. Nykyistä tietoyhteiskuntaa ei olisi ollut mahdollista rakentaa ilman ainutlaatuisia teknisiä ja periaatteellisia ominaisuuksia, jotka avoin lähdekoodi tuo tullessaan, kuten esimerkiksi vapaa räätälöitävyys eri käyttötarkoituksiin, ohjelmistojen läpinäkyvyys ja tietoturvan auditoitavuus sekä tehokas yhteistyö eri kehittäjätahojen kesken.

Kuluttajatuotteissa avoimen lähdekoodin ohjelmistot eivät yleensä erityisesti näy loppukäyttäjille. Kuitenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tuttuja kaikille jotka ovat tekemisissä tietoverkkojen ja tietojärjestelmien kanssa, jotka muodostavat tietoyhteiskunnan selkärangan. Fuugin säätiö haluaa nyt erityisesti tukea sellaisen avoimen lähdekoodin kehitystä ja parantamista, joka on kriittistä tietoyhteiskunnan jatkuvalle ja turvalliselle toiminnalle.

Linux-käyttöjärjestelmän ytimen lisäksi on tuhansia muitakin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka ovat erittäin laajassa käytössä ja joiden toimivuus on edellytys tietoyhteiskunnan toimivuudelle. Esimerkiksi suomalaislähtöinen Dovecot-sähköpostipalvelinohjelmisto käsittelee suuren osan kaikesta maailman sähköpostista. Vuonna 2017 Fuugin säätiö tuki Joona Hoikkalan työtä Certbot-ohjelmiston kehittämisessä, jonka avulla tänä päivänä merkittävä osa maailman https-varmenteista hankitaan tai uusitaan.

Fuugin säätiö ei ole yksin tukemassa kriittistä kyberinfrastruktuuria. Esimerkiksi Euroopan komissio käynnisti vuonna 2014 rahoitusohjelman tärkeimpien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen auditoimiseksi, joka myöhemmin johti mm. Heartbleed-virheen löytämiseen ja korjaamiseen. EU:n vastaava toiminta jatkuu edelleen. Fuugin säätiön tavoite sääntöjensä mukaisesti on tukea erityisesti suomalaisia hankkeita tai suomalaisia toimijoita. Fuugin jatkuvaan hakuun voi osallistua koska tahansa täyttämällä hakemuslomakkeen. Hakemuksia voi myös edelleen lähettää vaikka ne eivät liittyisi teemavuoteen.

Lisätietoja

Otto Kekäläinen
hallituksen puheenjohtaja
Fuugin säätiö
saatio@fuug.fi

5 kommenttia artikkeliin ”Kriittinen kyberinfra Fuugin säätiön teemavuodeksi 2019”

Jätä kommentti