Kimmo Kurppa: Avoin lähdekoodi ja siitä muodostetut ohjelmistokomponentit aloittavan ohjelmistoyrityksen resurssina

Fuugin säätiö päätti tukea Kimmo Kurppaa tutkimustyönsä edistämisessä vuonna 2014.

Kauppatieteiden maisteri Kimmo Kurppa on selvittänyt yrittäjyyden Pro Gradu tutkimuksessaan millaisen lähtökohdan vapaasti saatavilla oleva avoin lähdekoodi ja siitä muodostetut ohjelmistokomponentit tarjoavat sellaiselle aloittavalle ohjelmistoyritykselle, joka haluaa valmistaa omia kaupallisia ohjelmistotuotteita.

Kurppa on havainnut tutkimuksessaan, että aloittava ohjelmistoyritys pystyy helpottamaan aloittavalle yritykselle tyypillistä niukkojen resurssien tilannetta käyttämällä Open Source -komponentteja omien kaupallisten ohjelmistotuotteidensa rakennuspalikoina. Open Source -komponenttien käyttämisen etuja ovat komponenttien ilmaisuus, niiden ilmainen ylläpito, ja niiden jatkuva kehittyminen.

Kurppa on havainnut että edellä mainittu Open Source -komponenttien hyödyntäminen muodostaa mielenkiintoisen poikkeuksen tunnettuun nk. resurssipohjaiseen teoriaan, jonka mukaan yritykselle kilpailuetua muodostavan resurssin tulisi olla laadultaan harvinainen, ei imitoitavissa oleva ja ei korvattavissa oleva. Kurppa on myös havainnut tutkimuksessaan, että avoimen lähdekoodin käyttäminen kaupallisen ohjelmistotuotteen rakennusaineena muodostaa yhteiskunnalle kansantaloustieteen mukaisia hyvinvointihyötyjä.

Kurpan mukaan avoimeen lähdekoodiin perustuva kaupallinen ohjelmistotuotanto on Suomen kansantaloudelle mahdollisuus, jota ei kannattaisi jättää käyttämättä. Uusimmassa projektissaan Kurppa keskittyy tutkimuksensa tulosten levittämiseen, jota FUUG ry tukee apurahalla.

Kurpan tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa Jyväskylän yliopiston sivuilla.

 

Jätä kommentti