Wekan-ohjelmiston toimintojen täydentäminen ja virheiden korjauksien tulokset

Wekan on Trellon kaltainen kanban-taulu eli työkaluohjelmisto tehtävien suunnitteluun ja seurantaan. Sitä kehittää vapaaehtoistiimi ohjelmoijia ympäri maailmaa. Wekan on avointa lähdekoodia MIT-lisenssillä ja eroaa koodiltaangrafiikoiltaantoiminnoiltaan ja kielitueltaan Trellosta. Wekanin voi asentaa palvelimelle, omalle koneelle tai sisäverkon palvelimelle, niin että tietoja ei tarvitse antaa ulkopuoliselle yritykselle. Tämä on tärkeää myös EU:n tietosuojauudistuksen takia.

Fuugin säätiö tuki Wekania 2500 euron avustuksella ohjelmiston edelleen kehittämiseen. Apuraha käytettiin seuraavasti, noin 100 Wekan-julkaisun aikana versiosta v1.76 – v2.75. Apuraha riitti helmikuulle 2019, jonka jälkeinen osa oli omaa ja muun Wekan-yhteisön työpanosta.

1. Täydennettiin toimintoja Wekan-tietojen tuontiin, vientiin, lisäykseen ja poistoon

Tietojen tuonti Trellosta ja Wekan-muodossa tuonti/vienti ei kattanut kaikkia tietoja. Osa tiedoista puuttuu tai tuonti/vienti keskeytyi virheilmoitukseen. Käyttäjiä, kortteja ja listoja ei voinut vielä lisätä, poistaa, tuoda ja viedä kaikilla tavoilla.

Nämä korjaukset ja lisätoiminnot liittyvät läheisesti EU:n tietosuojauudistuksen vaatimuksiin tietojen käsittelylle. Omadata ja yksityisyyden suoja olivat myös Fuugin säätiön vuoden 2018 teema.

Tuonti/Vienti/Lisäys/Poisto:

 • Korjauksia Sandstorm Wekan REST API vientiin.
 • Sandstorm Wekanissa nyt taulujen tuonti toimii.
 • Poistettu Wekaniin rekisteröityessä aiemmin automaattisesti tehty Welcome taulu, jotta sitä ei tarvitse kääntää eri kielille.
 • Sandstorm Wekanin jyvässä on nyt saatavilla yhden taulun sijasta monia tauluja, ja uusia voi luoda ja tuoda. Tämä tehtiin tuomalla näkyviin aiemmin piilotettuja monia toimintoja.
 • Taulu Arkisto: Palauta kaikki/Posta kaikki kortit/listat/Swimlanet.
 • Kaikki taulut sivulla nyt myös joka taulun kohdalla: Monista taulu, Vie taulu arkistoon.
 • Hallintapaneelissa voi nyt etsiä ihmisiä hakusanalla.
 • Hallintapaneelissa on nyt näkyvissä Wekaniin rekisteröityneiden ihmisten määrä.
 • Poista käyttäjä – toiminto. Huom: Tämä on todella uusi ja tällä hetkellä vielä buginen, ei poista kaikkea. Korjauksia tulossa lähiaikoina.
Käyttäjän kohdalla uutena Muokkaa / Poista. Korjauksia siihen tulossa lähiaikoina.

2. Virhekorjaukset

Korjauksia:

 • IFTTT-sääntöjen korjauksia, mm. korjattu IFTTT Sääntö sähköpostin lähetys.
 • Korjaus että vierityspalkin ja hiiren rullan toimintaan kortteja käyttäessä eri selaimissa.
 • Korjaus, että julkisella taulusivulla ei näy kalenteria
 • Julkisella taulusivulla voi nyt avata kortin ja nähdä kortin sisällön.
 • Mobiilikäytettävyys ja ulkoasukorjauksia.
 • Koodien siirtoja muista Wekan-repoista päärepoon.
 • LDAP ja OAuth2 (RocketChat/Auth0/Azure) jne. kirjautumiset korjauksia.
 • Lisää korjauksia ja käännöksiä Wekan tauluista ulosmeneviin webkoukkuihin, jolla saadaan Wekan taulujen muutokset viesteinä eri chattiohjelmiin kuten RocketChat, Discord, Riot, Slack, jne, sekä IoT ohjelmiin kuten NodeRed.
 • Bugikorjaus että enää ei voi saada Wekania jumiin linkittämällä kortin itseensä.
 • Brute force -suojaus korjattu, eli kirjautuminen lukittuu muutaman väärän arvauskerran jälkeen. Sallittujen väärien arvauskertojen määrä muokattavissa.
 • Korjattu katoavat alitehtävät.
 • Poistettu Caddy-lisäosat http.filter, http.ipfilter ja http.realip koska ne ovat tällä hetkellä rikki, johtuen Go-ohjelmointikielen plugin toiminnallisuuden muutoksista. Lisäosia saatetaan myöhemmin lisätä takaisin.

Muita uutuuksia

Nopeutuksia:

 • Vain näkyvät kortit ladataan nyt. Tämä on mahdollistanut todella suurien Trellosta tuotujen taulujen avaamisen Wekanissa.
 • Korjattu niiden isojen taulujen lataaminen joissa on paljon taululta arkistoituja kohteita. Arkistoituja kohteita ladataan vain kun on klikattu Arkistoa.

Uusia toimintoja:

 • Päivitetty Wekan Markdown uusimpaan version GitHub Flawored Markdownista.
 • Markdown teksti näkyy nyt myös listojen nimissä, mukautetuissa kentissä, tunnisteiden nimissä, Kaikki Taulut näkymän Taulujen nimissä ja Taulujen kuvauksissa.
 • Sandstorm Wekanissa on nyt IFTTT Säännöt ja Standalone Wekanin hallintapaneeli. Osa hallintapaneelin toiminnoista ei toimi vielä, kuten sähköpostin lähetys ja käyttäjähallinta.
 • Sandstorm Wekanissa on nyt myös Linkitetyt Kortit ja Linkitetyt Taulut.
 • REST API lisäyksiä.
 • find.sh skripti koodikohtien etsintään.
 • OpenApi dokumentaatio https://wekan.github.io/api/
 • Swimlane/Lista/Kortti värit
 • Uusia käännöksiä, tällä hetkellä Wekan on käynnetty noin 50 eri kielelle.
 • Minikortilla voi mennä seuraavalle riville painamalla Shift-Enter.
 • Kortti/Swimlane/Taulu templatet.
 • Päivityksiä Wekan ohjelmisto osien versioihin. Uusin Meteor 1.8.x versio Wekanista on https://github.com/wekan/wekan repon meteor-1.8 haarassa, toimii tällä hetkellä vasta Dockerissa, ei muissa Wekan alustoissa kuten Snap/Sandstorm.
 • Poistettu kortti hampurilais valikosta ne jotka on myös kortilla: jäsenet, tunnisteet, liitetiedostot, päivät Vastaanotettu/Alkaa/Erääntyy/Loppuu.
 • Oikealta vasemmalle kirjoitetut kielet näkyvät nyt oikein useassa eri Wekanin tekstikentässä.
 • Whitelabeling toimintoja: Wekan nimen voi vaihtaa toiseksi tuotenimeksi. Wekan logo oletuksena piilotettu, koska aiemmin se piilotettunakin välkkyi näkyvissä hetken sivua ladattaessa.
Wekan nimen voi vaihtaa toiseksi mukautetuksi tuotenimeksi

Ulkoasu muutoksia:

 • Oikean yläreunan valikkoja yhdistetty, jolloin hampurilaisvalikko tuo näkyviin oikean sivupaneelin, jossa Jäsenet kohdan oikealla puolella on Asetukset ratas kuvake.
 • Kirjautuessa Wekaniin näytetään nyt pyörivä nuoli, josta tietää että Wekan latautuu parhaillaan.
 • Vasemmalla olleet Swimlane nimet näkyvät nyt kunkin Swimlanen yläpuolella.

Wekan on käytössä yhä laajemmin

Wekanin tilastojen mukaan Wekan Snap-versio on nyt käytössä aiemman noin 4000 palvelimen sijasta nyt jo noin 5300 palvelimella. Tilastot näkyvät minulle Canonicalin Snap-palvelussa, palvelimien määrä per maa, mutta ei yksittäisiä palvelinten sijainteja. Wekan ei oletuksena lataa mitään sen osia Internetistä, eikä sisällä mitään seurantaa. Nöin ollen Wekan toimii hyvin myös sisäverkossa jota ei ole yhdistetty Internetiin. Wekan Snap/Docker/Sandstorm versiot toimivat kontissa jonka tiedostokansion ulkopuolelle kontin koodi ei oletuksena pääse. Wekan-issueiden kommenttien perusteella monet käyttävät Wekania GDPR:n takia, pitääkseen datan omassa hallinnassaan.

Wekanin käytön kasvu näkyy lähinnä siinä, että Wekan GitHub-issueiden määrä on kasvanut aiemmasta noin 300:sta nykyiseen 437:ään. Näin Wekanissa olevat bugit ja toivotut uudet toiminnot ovat yhä kattavammin listattu. Olen koonnut suurimman osan issueista merkkipaaluiksi, tosin niiden määräajat todennäköisesti muuttuvat, riippuen koko Wekan-yhteisön ohjelmoijien aktiivisuudesta. Wekaniin lähettävät koodia monet yritykset ja yksityiset ympäri maailmaa.

Jätä kommentti