Koha-kirjastojärjestelmän kehittäminen

Koha on vapaa ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on laajalti käytössä ympäri maailman. Viime vuosina Koha on alkanut saamaan myös jalansijaa Suomessa. Kuitenkin Kohassa esiintyvät virheet ja hidastelut nakertavat sen yleistymistä. Kun meillä olisi laadukas ja vapaa kirjastojärjestelmä käytössä, tällöin myöskin pakosti kehityksen suunta esimerkiksi kirjastojärjestelmien yhteentoimivuusasioissa tulee paranemaan eikä pääse syntymään ns. vendor-lock-in -tilannetta. Nyt siis pitäisi keksiä tapoja saada Kohasta laadukkaampi ja löytää pohjasyyt mistä nämä virheet juontuvat. Fuugin säätiö myönsi apurahaa ongelman korjaamiseksi ja sen avulla saamme tämän projektin alulle!

Hankkeen päätavoitteina on:

  • Tehdä korjauksia virheisiin Kohassa, ja mm. löytää systemaattisia korjaustapoja estää virheitä, esimerkiksi parantantamalla syötteiden validoimista
  • Katselmoida muiden Koha-yhteisön jäsenten laittamia virhekorjauksia
  • Jos virheettömämpi ohjelmiston toiminta sen vaatii, toteuttaa uusia, paremmin suunniteltuja ominaisuuksia, jotka korvaavat vanhan toteutuksen.
  • Refaktoroida pieniä osia koodista, jotta niiden testaaminen onnistuu ja muokkaaminen helpottuu. Kohan koodista löytyy useiden satojen rivien pituisia funktioita, joiden muuttaminen on erittäin hidasta ja virhealtista.

Saamalla Kohasta virheettömämmän ja nopeamman arvioni on, että yhä useampi suomalainen organisaatio uskaltaa sen ottaa käyttöön. Toivon mukaan tästä alkaisi siis positiivinen kierre, minkä avulla saadaan vielä lisää resursseja yhteentoimivien, standardirajapintoja käyttävien ja vapaiden kirjastojärjestelmien kehittämiseen.

Jätä kommentti