Lokalisointiprojekti kääntämässä OmegaT-käännöstyökalun käsikirjaa suomen kielelle

OmegaT (https://omegat.org) on vapaa käännöstyökalu, jonka juuret juontavat 2000-luvun alkuun, aikaan, jolloin erilaiset tietokoneavusteisen kääntämisen työkalut tekivät tuloaan. Pääasiassa vapaaehtoisvoimin ylläpidettävä projekti on ehtinyt jo 20 vuoden ikään, ja sekä projektin koodia että sen lokalisointia kehitetään edelleen.

Tammikuussa 2020 ohjelmasta julkaistiin versio 4.3.2, jonka asennuskansiosta löytyi readme-tiedostoja 32 kielellä, mukaan lukien Fuugin säätiön tuella laadittu suomenkielinen lokaali. Kesäkuussa 2023 julkaistussa versiossa 6.0 lokaaleja on jo 36. Merkittävin osa uutta versiota on täysin uudistettu käyttäjän käsikirja, mutta se on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi, japaniksi, katalaaniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Fuugin säätiö on myöntänyt apurahaa OmegaT-projektin suomenkielisen lokalisoinnin jatkamiseen. Lokalisointiprojektin ensisijainen tavoite on tuoda OmegaT:n uusi käyttäjän käsikirja ja sen käyttäjäkeskeisyys myös suomenkielisen yleisön saataville. On käyttäjän etu, että ohjelman suomenkielisen käyttöliittymän lisäksi myös siihen liittyvä apumateriaali on suomeksi.

Toinen tärkeä tavoite on tehdä OmegaT-käännöstyökalua tunnetuksi suomenkielisissä ympäristöissä. Tämä on luontevinta aloittaa tulevien käännösalan asiantuntijoiden parista. Ensimmäisen kohderyhmän muodostivat Turun yliopiston monikielisen käännösviestinnän opiskelijat, jotka viime lokakuussa pääsivät kokeilemaan OmegaT-käännösohjelman käyttöä käännösteknologiakurssilla. Tunnilla opeteltiin luomaan käännösprojekti, käännettiin teksti vieraasta kielestä suomeksi ja koottin siitä termistöä, ja lopuksi luotiin käännetyt tiedostot.

Tammikussa alkaneella käännösteknologian jatkokurssilla ryhmä opiskelijoita jatkaa OmegaT:n parissa lokalisoimalla ohjelman käyttöohjeita. Työ tehdään OmegaT-ohjelmalla, ryhmäprojektina Git-projektin haarassa, siis samalla tavalla kuin ohjelman muidenkin kieliversioiden lokalisointi.

Kääntäjät ovat kieli- ja käännösteknologian suurkäyttäjiä, ja tietoisuus tarvittavista työkaluista sekä niiden hallinta ja käyttö on tärkeä osa kenen tahansa ammattilaisen osaamista. Kun kieliasiantuntijat itse voivat vapaasti käyttää ja muokata käännöstyökalujaan sekä kääntää ja työstää niiden kieliasua, he myös pitävät osaltaan huolta siitä, että kieliteknologian kehittyminen ei johda kielen käyttöalojen menettämiseen.

Jätä kommentti