ADAPRO – matemaattisesti määritelty avoimen lähdekoodin C++ -ohjelmistokehys

Ohjelmistoilla on yhä enemmän vastuuta nykyajan yhteiskunnan perusinfrastruktuurin toteutuksessa. Tämän vuoksi kysymys ohjelmistojen oikeellisuudesta on päivä päivältä tärkeämpi, kun ohjelmistovirheisiin liittyvät taloudelliset ja turvallisuusriskit kasvavat. Lisäksi paineet ohjelmistoprojektien valmistumisesta nopealla aikataululla sekä ylläpitokustannusten kurissa pitämisestä lisäävät tarvetta ohjelmakoodin abstrahoinnille ja uusiokäytölle esimerkiksi kirjastojen ja sovelluskehysten muodossa. Erityisesti samanaikaisten ja hajautettujen järjestelmien laadunvarmistuksessa ohjelmistoalalla perinteisesti käytetyt …

Lue lisää