Hackathon: Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit

Tule ideoimaan vuosisadan moonshot! Tule ratkaisemaan terveydenhuollon kiperin ongelma! Mahtavat palkinnot!
Tervetuloa hackathoniin!

Ongelma: Suomi-sote tarvitsee kipeästi apua. Terveydenhuolto tällaisenä ei ole kestävää – missään päin maailmaa. Sote on käännettävä reaktiivisesta sairaanhoidosta kohti proaktiivista terveydenhoitoa ja hyviä elintapoja. Vastuu omasta hyvinvoinnista on jokaisella.  Suomessa 10% väestöstä käyttää 90% soteen menevistä rahoista. Ongelma on samanlainen tai pahempi kaikissa maissa. Miten auttaa syrjäytyneitä,  jotka välittävät kaikkein vähiten omasta hyvinvoinnistaan? Lisäksi Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Miten auttaa ikäihmisiä hyvään pitkään elämään ja miten rakentaa pitkän hyvän elämän askelia jo aktiivivuosina? Ongelma on monitahoinen ja myös ongelman ratkaisukirjo on laaja.  Miten löytää konkreettisia tekoja ja esimerkkejä edetä kohti hyvinvointia?

Avuksi biohakkerit, MyData ja lohkoketjut!

Biohakkerit ovat  tottuneet mittaamaan itseään ja hyödyntämään mydata -tietoa oman ja muiden terveyden hyväksi. Millaisia ongelmia tai esteitä he ovat kokeneet? Miten hallita omaa mydataa niin, että sitä voi hyödyntää eri yhteyksissä omista lähtökohdista, ilman, että joutuu toimittajien liekaan? Terveystiedot ovat sensitiivisiä, eivätkä tiedot saa joutua vääriin käsiin. Lohkoketjuteknologia voisi tarjota ratkaisun MyDatan hallinnoimiseen ja tietoturvaan. Voisiko biohakkereiden auttamisesta löytää skaalautuvia ideoita, läpimurtoja myös suurkäyttäjien auttamiseksi? Miten saada muutos aikaan? Miten tehdä mittaamisesta arkipäivää, miten saada sote-suurkäyttäjistä biohakkereita? Voiko terveysdatan kaupallistamisella saada muutosta aikaan? Voiko perustulomalli tuoda jonkun ratkaisun, entä mikromaksut?

Tervetuloa!

Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit -hackaton

Tule etsimään ratkaisuja biohakkereiden oppejen avustamana.  Työkaluina mydata ja lohkoketjut. Poistamalla kiviä biohakkereiden tieltä, tasoitetaan tietä mittaamisen ja terveen elämäntavan levittämiseksi myös valtaväestöön.

Tämä hackathon on tarkoitettu juuri sinulle. Voit tulla mukaan esittämään ideoita konseptitasolla tai sitten tekemään jonkun pienen sovelluksen. Työskentely tapahtuu ryhmissä.

Parhaat työt palkitaan ja arviointikriteerinä on innovatiivinen MyDatan ja lohkoketjuteknologian käyttö.  Arvioon vaikuttaa idean vaikuttavuus ja toteuttamiskelpoisuus.

Aika ja paikka

Tiistai 12.12.2017 klo 12.00 – 20.00 paikka Helsingin keskustassa. Ilmoittaudu heti lähettämällä viesti osoitteeseen omarjaoua89@gmail.com

Hackatonin ideoijina ovat toimineet

Palkinnot:

4000 euron palkinnot sponsoroi Fuugin säätiö, joka on mukana lohkoketjuteemalla myös Suomi 100 -ohjelmassa: http://suomifinland100.fi/project/lohkoketjuilla-liiketoiminta-lentoon-yhdessa-ideoiden/

Yksi kommentti artikkeliin ”Hackathon: Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit”

Jätä kommentti