Kouvola hacklabin työtilan varustelu

Kouvola Hacklab
Kouvola Hacklab

Fuug-säätiö päätti tukea Kouvola Hacklab ry:n toimintaa 2500 eurolla. Tämä summa tullaan käyttämään kokonaisuudessaan Kouvola Hacklabin lokakuussa saamien toimitilojen varustelun parantamiseen. Avustuksella hankitaan työtilaan perustyökaluja ja 3D-tulostin varusteineen. Lisäksi yhdistys hankkii avustuksen turvin työtilaan peruskomponentteja. Tarpeisto tulee sekä yhdistyksen jäsenistön käyttöön että aiheesta kiinnostuneiden ulkopuolisten käyttöön työtiloissa järjestettävien avoimien tilaisuuksien kautta. Hankittuja tavaroita hyödynnetään myös erilaisten yhteistyö projektien yhteydessä.

Kouvola Hacklab ry on huhtikuussa 2017 perustettu Kaakkois-Suomen ensimmäinen hacklab. Yhdistys sai käyttöönsä lokakuussa 2017 omat toimitilat Kouvolaan perustetusta yhdistysten talosta. Talo kokoaa saman katon alle hyvin erilaisia toimijoita ja mahdollistaa uudenlaisen tavan toteuttaa yhteistyötä laajasti monenlaisten toimijoiden kesken.

Yhdistyksen ydintoiminnan muodostaa yhteisöllinen työtila. Tämä työtila mahdollistaa jäsenistölle erilaisten projektien toteuttamisen ja laaja-alaiset koulutukset mm. teknologia, ohjelmoinnin ja elektroniikan osalta. Tavoitteena on tuota ihmisten tietoisuuteen eri tasoisia avoimeen lähdekoodiin ja teknologiaan perustuvia sovelluksia.

Jätä kommentti