Suomen Pimiötaiteilijat ry lohkoketju ohjelmistokehitystyöhön

Suomen Pimiötaiteilijat ry on vuonna 2016 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on turvata analogisen mustavalkovedostustaidon säilyminen sekä ylläpitää ja kehittää pimiötyöskentelyn ja -taiteen perinteitä Suomessa.

Digikameroiden yleistymisen myötä yleisesti ajateltiin, että filmikuvaaminen loppuu kokonaan. Näin ei kuitenkaan ole, ja maailmalta kuuluvien uutisten mukaan filmin tuotanto on itseasiassa nykyään kasvuala: Saksassa ADOX investoi uuteen tehtaaseen, Italiassa Ferrania on tuonut markkinoille legendaariseen P30 elokuvafilmiin pohjautuvan kinofilmin ja Bergger on juuri ilmoittanut uuden mustavalkoisen filmityypin markkinoille tuomisesta.

Marraskuussa 2016 yhdistys vastaanotti filmikameroita ja lukuisia niihin kuuluvia tarvikkeita ja objektiiveja Helsingin yliopiston Arkeologian laitokselta. Yhdistys sai käyttöönsä mm. kolme kinokoon Olympus-kameraa, keskikoon Bronican, Rolleicordin ja Pentaxin, sekä Linhof Technika -laakafilmikameran. Dokumenttikameroina nämä ovat ajastaan jälkeen jääneitä, mutta taidekuvaukseen erittäin soveliaita. Kaikki kamerat tullaan tarkastamaan ja huoltamaan, jonka jälkeen ne tulevat yhdistyksen jäsenten lainattaviksi.

Filmi on ehkäpä yleisin mustavalkovedostamisen raaka-aine. Filmikuvaamisen aloittamisen helpottamiseksi Suomen Pimiötaiteilijat ry on käynnistänyt kiertotaloushankkeen, jossa yhdistetään uusien filmityyppien tuominen jäsenistön ja muiden halukkaiden saataville sekä yhdistyksen lahjoituksena saamien kameroiden vuokraamistoiminto. Lahjoituksena saadut Olympus-kamerat ovat kestäviä, joten yhdistys arvelee niiden sopivan myös vuokrauskäyttöön.

Yleisesti ottaen yhdistystoiminnan eräs suuri ongelma nykyaikana on yhdistysaktiivien ajankäytön hallitseminen. Perinteinen vuokraustoiminta vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja saatavillaoloa. Muutaman filmikameran vuokraamisesta saatavat tuotot eivät luultavimminkaan perinteisellä tavalla riitä korvaamaan toiminnasta koituvaa ajanhukkaa. Tämän vuoksi yhdistyksen kameroiden vuokraus- ja filmin myyntitoiminta perustuu tarkoin määriteltyihin mikrotehtäviin, joita hallinnoidaan lohkoketjupohjaisilla älysopimuksilla. Lohkoketjun virtuaalivaluuttaa käytetään yhdistysaktiivien ajankäytön palkintona – seuraavan vuoden jäsenmaksuja määrättäessä yhdistysaktiivit voivat käyttää virtuaalivaluutan tuottamaa arvoa kattamaan osan yhdistyksen seuraavan vuoden rahoitustarpeesta.

Toiminnan käynnistämiseksi Suomen Pimiötaiteilijat ry on saanut Fuugin säätiöltä 3500€ suuruisen apurahan, jolla on tarkoitus hankkia toiminnan ohjaukseen soveltuvia laitteita. Näitä ovat esimerkiksi kameroiden postitukseen käytettävien kamera- ja objektiivikohtaisten muovisuojakuorien 3D-tulosteet. Myöhemmässä vaiheessa voidaan mahdollisesti lisätä laitteistotarjontaa mahdollistamalla yhdistyksen jäsenten kameroiden ja objektiivien luovuttaminen vuokrauskäyttöön. Tällöin yhdistyksen ja jäsenten omaisuuden sekoittumisen vaaraa pienennetään suojaamalla omaisuuserät älylukkoihin perustuvilla lohkoketjuohjatuilla säilöillä.

Toiminnan ohjaamiseksi tehtävä ohjelmistokehitystyö tehdään yhdistysaktiivien toimesta. Yhdistys toivoo, että hankkeessa kehitetyt ohjelmistot ja toimintatavat voivat yleistyä laajemminkin kierto- ja jakamistalouden ilmiönä. Hankkeessa kehitetyt ohjelmistot ja 3D-tulostemallit luovutetaan yhteisön käyttöön avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti.

pimiotaiteilijat.fi

 

Jätä kommentti