Avoimen lähdekoodin merkitys API-taloudessa

Ohjelmistot valtaavat kaikki toimialat ja ovat nopeasti kasvavan alustatalouden sydän. APIt ovat puolestaan alustatalouden verisuonet, joiden avulla alustatalouden ekosysteemi toimii. Avoin lähdekoodi valtaa  markkinaa erityisesti ohjelmistojen kehitystyökaluissa. APIen nousu on kuitenkin muuttanut asetelmaa ja nostanut esiin  kysymyksen avoimen lähdekoodin asemasta ohjelmistotuotannossa.

APIt ovat tehneet mahdolliseksi tilanteen, jossa avoimuus on muuttanut muotoaan koodista toiminnoiksi, jotka saavutetaan APIen avulla luovuttamatta yhtä laajoja oikeuksia esimerkiksi koodiin. Avoimuus on siis edelleen vahvasti läsnä ohjelmistotuotannossa, mutta mitkä ovat sen muodot nyt ja tulevaisuudessa?

Avoimen lähdekoodin merkitys API-taloudessa -selvitys kartoittaa avoimen lähdekoodin asemaa alusta- ja API-talouden aikakaudella.

Uutta tietoa ja podcasteja

Selvitys perustuu haastatteluihin ja siinä haastatellaan tietojärjestelmätieteen ja avoimen lähdekoodin ekosysteemin edustajia sekä Fintech-alan toimijoita. Haastattelut toteutetaan 11/2018 – 3/2019 välisenä aikana. Haastattelut litteroidaan mahdollisuuksien mukaan ja laitetaan julkiseen jakeluun CC-BY-SA -lisensoituna myös myöhempää tutkimusta hyödyntämään.

Haastatteluista tehdään podcast-jaksot ja ne lisensoidaan CC-lisenssillä. Kanavana toimii jo hetken aikaa sitten käynnistynyt “Opi tuntemaan API -asiakkaasi” -podcast sarja. Jakelu tapahtuu tunnetuilla alustoilla kuten SoundCloud ja iTunes.

Tutkimuksen avulla saadaan fokusoitu näkemys avoimen lähdekoodin asemasta alusta- ja API-talouden aikakaudella. Podcastien lisäksi kirjoitetaan raportti tuloksista ja dokumentti lisensoidaan avoimesti CC-BY-SA lisenssillä. Tuloksia hyödynnetään myös juuri käynnistyneessä ”Build for Developer” -projektissa, jonka lopputulos on kirja, joka keskittyy API -kuluttajiin asiakkaina API-taloudessa.

Merkitys ja vaikutus

APIt ovat nykyään keskeinen osa mitä tahansa tietojärjestelmää ja keino kasvattaa liiketoimintaa sekä hyötykäyttää olemassa olevaa tietoa uudestaan. Kuitenkaan APIt eivät Suomessa tunnu olevan tekijä, joihin uskotaan. Maailmalla API löytyy tuotteesta kuin tuotteesta, mutta pk-yritykset Suomessa tuntuvat vielä pitävän APIa “pakollisena pahana, joka ei ole niin tärkeä mutta tehdään kun siitä keuhkotaan”.

Saadun tiedon perusteella avoimen lähdekoodin hyödyntäjät voivat sopeutua paremmin muutoksiin, jotka ohjelmistotuotannossa on jo osittain tapahtunut: APIt ovat vallanneet alaa eikä ohjelmistojen integraatio kooditasolla ole enää oletusarvoinen toimintatapa.

Kuitenkin avoin lähdekoodi on merkittävässä roolissa erityisesti kehittäjäyhteisön työkalujen tuottamisessa. Avointa lähdekoodia hyödyntävät toimijat voivat tarkistaa omaa strategiaansa ja miettiä miten omassa toiminnassa ottaa huomioon tapahtunut muutos. Ymmärtämällä paremmin kehittäjäyhteisön tarpeita ja asenteita pystyy kohdentamaan toimintaa paremmin heitä palvelevaksi ja siten lisäämään avoimuutta organisaatioiden ja yhteisöjen välillä.

Yksi kommentti artikkeliin ”Avoimen lähdekoodin merkitys API-taloudessa”

Jätä kommentti