ChatBot-kokeilun raportti

ChatBot-kokeilun raportti

ChatBot-kokeilun raportti

Ei kommentteja artikkeliin ChatBot-kokeilun raportti

Tausta

API ChatBot -konseptin kautta voi käyttää API-hallintaa sekä API-omistajan, että API-asiakkaan rooleissa. ChatBotin tuoma etu on siinä, ettei API-omistajan tai rajapintoja hyödyntävien koodarien tarvitse erikseen mennä katalogeihin tai API-hallinnan web-sovellukseen vaan suurin osa operaatioista voidaan hoitaa ChatBotin kautta. Kokeilussa haettiin kokemuksia ChatBot-palvelun toteutuksesta ja käytöstä.

APInf Oy

APInf tarjoaa API-talouden palveluita työkaluista, visioiden ja strategioiden määrittemiseen sekä kehittäjäyhteisöön (APIOps) jalkautukseen. APInf Oy on Tampereella toimiva kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna 2017. APInf Oy on luonut avoimeen lähdekoodiin perustuvan APInf–ratkaisun, joka tarjoaa kattavan, mutta silti helppokäyttöisen rajapintojen hallintatyökalun. Tuotteen kehitys alkoi 3 vuotta sitten toisen yrityksen sisällä, kunnes vuoden 2017 alussa päätettiin perustaa uusi yritys, joka keskittyy vain API-talouden ratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen palveluina sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

APInf-alustassa on helppokäyttöinen käyttöliittymä rajapintojen julkaisuun. Sen avulla rajapintojen omistajat voivat julkaista rajapinnan kehittäjäyhteisölle ja hoitaa moninaisia rajapintojen hallintatehtäviä, esimerkiksi hallita ja seurata kutsumääriä. APInf:n avulla rajapintojen omistajat saavat selkeämmän kokonaiskuvan rajapintojensa käytöstä. Työkalussa voi myös julkaista rajapintadokumentaatiota kansainvälisen de facto -standardin (Swagger) muodossa.

APInf.io tarjoaa yhtenäisen kehittäjäkokemuksen rajapintojen käyttäjille. Työkalusta voi sekä etsiä hyödyllisiä rajapintoja että ottaa niitä käyttöön itsepalveluperiaatteella. Kehittäjät voivat tutustua Swagger-pohjaiseen dokumentaatioon ja antaa palautetta rajapinnoista palautekanavan kautta. APInf-rajapintahallintaratkaisun käyttöliittymä on toteutettu moderneilla web-työkaluilla. APInf -alustamahdollistaa ainoana markkinoilla usean tyyppisen välityspalvelimen yhtäaikaisen hallinnan. Nykyinen REST- ohjelmointirajapintojen välityspalvelin on API Umbrella.

APItalistimme (API-talouden asiantuntijat) ovat auttaneet useita yrityksiä sekä julkisen sektorin organisaatioita (kuten Tampere3, HSL, VRK ja OKM) ohjelmointirajapintojen kehittämisessä sekä hallinnoinnin suunnittelussa, API-strategian suunnittelussa sekä jalkautuksessa. APItalisteiltamme pyydetään usein kommentteja ICT-sektorin julkaisuihin.

Projektin konkreettiset tuotokset

Projektin tavoite oli kaksijakoinen. Yhtäältä tavoite oli kasvattaa ja vakiinnuttaa APIOps -yhteisö suomeen ja kokeilla siipiä ulkomailla. Toisaalta tuottaa proof of concept ChatBot-pohjaisesta tekoälyä hyödyntävästä tukibotista API:en käyttöönottoon.

Chatbot tuki API:en käyttöönottoon ja asiakastukeen

Chatbotin osalta tavoite oli testata millainen ChatBot toimisi kehittäjäyhteisössä liittyen API:en käyttöönottoon ja asiakastukeen. Samalla kartoitettiin työmäärää ja vaihtoehtoisia alustoja, joilla APIbot-palvelun voi rakentaa. Selvittelimme avoimen lähdekoodin alustoja, joita tässä voisi käyttää, mutta emme löytäneet kelvollista tai edes auttavasti tarpeeksi kypsää alkua. Tavoite oli kuitenkin tehdä “vain” kokeilu ja antaa ChatBot yhteisön kokeiltavaksi maksimissaan kahden viikon kehitystyöllä.

Tästä syystä päätimme käyttää Api.ai-nimistä valmista palvelua. Tässä kohdin opimme että tekoälyä on monenlaista ja kaikki mitä kutsutaan nimellä tekoäly, on ehkä jotain muuta. API.ai ei ole sinällään tekoälyä
hyödyntävä kehikko vaan enemmänkin kokoelma sääntöjä, joiden perusteella botti vastaa. Toki paketisssa oli auttava tuki luonnollisen kielen käytölle, mutta tekoälyksi sitä ei voi kutsua.

Tuotimme ensimmäisen version APIbotista ja sitä pystyi käyttämään Slack -ympäristössä. Slack valittiin siksi, että se on enemmän kehittäjien käytössä oleva chat-ympäristö kuin esimerkiksi Facebook Messenger. Toki ratkaisun voi pultata myös Messengeriin, jos niin haluaa. Ratkaisu vietiin APIOps Tampere meetupiin happotestiin, jossa se esiteltiin 3.5.2017. APIbot-esittely meetupissa oli hyvä. Jo muutaman minuutin testailun jälkeen nousi idea koko API-hallinnan ohjaamiseksi, kuten konfiguraation muuttaminen, kokonaan botin kautta. 

Voit tutustua APIbot -palveluun meetupin videotallenteen kautta: https://www.youtube.com/watch?v=jHuk5DKuIko. Chatbot-ratkaisun koodit löytyvät Githubista: https://github.com/apinf/apibot.ai

APIOps-yhteisön toiminnan vakiinnuttaminen

Fuugin säätiön rahoituksella kasvatettiin ja vahvistettiin myös APIOps-verkostoa, joka on avoin APIen kehittämisen ja ylläpitämisen automatisointiin keskittyvä yhteisö. Rahoituksen avulla kylvettiin paikallisyhteisöjen siemenet Tampereen ja Helsingin lisäksi myös Yhdysvaltoihin, Ranskaan ja muutamaan muuhun maahan. Sittemmin Tampereen ja Helsingin yhteisöt vat kasvaneet kooltaan ja toiminnaltaan, mutta muut lokaatiot vaatisivat enemmän panostusta. Ilman Fuugin säätiön rahoitusta APIOps-verkoston juurtumista suomalaiseen API-kenttään ei varmaankaan olisi tapahtunut.

Osittain Fuugin säätiön rahoituksen turvin on pystytty edistämään APIen kehittämistä vakioivan menetelmäkehikon luomista. APIOps-yhteisö on tuottanut avoimesti lisensoidun APIOps Cycles -menetelmäpaketin kaikkien käyttöön. APIOps Cycles:n avulla ohjelmointirajapintojen kehittäminen tapahtuu liiketoimintalähtöisesti, mutta sisältää koko kehityspolun kattavan paketin materiaalia ja valmiita canvas sekä check list -tyyppisiä
pohjia.

APIOps Cycles löytyy APIOps verkostosta: http://cycles.apiops.net/

Jätä kommentti

Liity sähköpostilistalle

Valitse lista(t):

Back to Top