Avoin datatuotteen koneluettava spesifikaatio

Datan avaaminen avoimena tai kaupallisessa tarkoituksessa on noussut suurempaan rooliin datatalouden kasvaessa. Dataa tarvitaan sovelluksissa ja järjestelmien välisiä operaatioita automatisoidessa. Dataa tarvitaan tekoälyn opettamiseen ja päätöksenteon tukena käytettävissä visualisoinneissa.

Datan käytettävyys on yksi merkittävä asia, joka estää datan laajemman hyödyntämisen organisaatioissa. Ei riitä että vain avataan API tai tarjotaan data raakamuodossa ladattavaksi. Data siinä missä muukin raaka-aine tarvitsee tuotteistusta.

Tuotteistuksen lopputuloksena datatuotteet julkaistaan kauppapaikoilla. Koko tämä prosessi sisältäen liiketoimintasuunnittelun, tuotteen muotoilun, kehityksen, testauksen, levityksen ja myynnin sekä markkinoinnin voidaan tehdä tehokkaasti jos taustalla on yhteisesti hyväksytty ja ymmärretty avoin datatuotteen spesifikaatio.

Lisäksi samalla mahdollistuu prosessin automatisointi ja työkalujen kehitys nopeutuu. Yhtä lailla yhteinen ymmärrys datatuotteen attribuuteista mahdollistaa helpomman vertailun datatuotteiden välillä.

Kehitettävä Open Data Product Spec tavoittelee samaa vaikutusta datataloudessa kuin mikä OpenAPI spesifikaatiolla oli APIen kehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Ennen OpenAPI spec tunnettiin pienen startupin kehittämänä Swagger-spesifikaationa. Tätä samaa kehityspolkua haetaan nyt datatuotteen osalta. Laitetaan alkuun de facto -standardin kandidaatti.  Lopputulos julkaistaan englanniksi kirjoittaen gitbook-alustalla sallivalla CC-lisenssillä (tarkentuu myöhemmin) varustettuna käyttöä ja jatkokehitystä varten.

 

Jätä kommentti