WeKan bugikorjaukset, saavutettavuus ja käyttöoikeudet tulokset

Wekan on Trellon ja Jiran kaltainen kanban-taulu eli työkaluohjelmisto tehtävien suunnitteluun ja seurantaan. Sitä kehittää vapaaehtoistiimi ohjelmoijia ympäri maailmaa. Wekan on laadukasta avointa lähdekoodia MIT-lisenssillä. Wekan- palvelimen voi asentaa omalle koneelle tai omalle palvelimelle, niin että tietoja ei tarvitse antaa ulkopuoliselle yritykselle. Tämä on tärkeää myös EU:n tietosuojauudistuksen takia. Wekan kehittyy nopeasti: Wekanista on julkaistu uusi versio noin joka kolmas päivä joulukuusta 2016 alkaen.

Wekania käytetään:

  • Suurimmassa osassa maailman maita. Wekan on käännetty 70 eri kielelle, myös suomeksi: Wekan ohjelman nettisivu käyttöliittymässä on enemmän suomen kieltä kuin Trellon nettisivu käyttöliittymässä. Käyttäjämäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa usean vuoden ajan.
  • Ainakin kahden valtion hallinnossa, sairaaloissa ja monissa yrityksissä netistä erotetuissa sisäverkoissa
  • Maissa joissa pääsy AWS-palvelimille on estetty vientirajoitteiden ja pakotteiden takia, eli esim. Trello ei toimi

Avointen tietojärjestelmien kehitystä tukeva Fuugin säätiö on valinnut vuoden 2021 teemaksi laadukkaat, käytössä kestävät ohjelmistot.

Fuugin säätiö tuki Wekania 2000 euron avustuksella. Apuraha suunniteltiin käyttää:

Bugikorjaus tulokset

Monien bugikorjauksien jälkeen on nyt meneillään ison kuvan muodostaminen, jotta nähdään mitä toimintoja WeKan ohjelmassa jo on, mitä on tulossa, ja miten kaikki osat sopivat toisiinsa. Tiekartassa näkyy tämänhetkinen suunnitelma, jota vielä paljon tiivistetään niin että se on mahdollisimman kattava, lyhyt ja selkeä esitys kokonaistilanteesta ja suunnasta. Suunnitelmissa on muutoksia WeKan ohjelman palvelinpuoleen. Selainpuolen ulkoasu pysyy samana.

Saavutettavuus tulokset

Tähän mennessä on kartoitettu saavutettavuuden lisäämisen keinoja, mutta nyt tarvitaan kuitenkin vielä lisätietoja ja testausta, joten WeKan kotisivuille on nyt lisätty Saavutettavuus kysely 7.12.2021 . Sillä kartoitetaan miten nykyiset WeKan käyttäjät kokevat WeKan ohjelman saavutettavuuden, onko ohjelmaan mahdollisuutta kirjautua, onnistuuko ohjelman käyttö, ja mitä voisi kehittää edelleen. Kaikki saavutettavuuteen perehtyneet voivat ottaa osaa kyselyyn. Kyselyn tulokset tulevat auttamaan saavutettavuuden lisäämisessä. Jatkosuunnitelmissa on myös WeKan nettisivujen ja ohjeiden käännökset eri kielille.

Käyttöoikeuksiin, monipuolisempi oikeuksien määritys ja muokkaus tulokset

WeKaniin on lisätty Organisaatiot ja Tiimit. Kun on lisännyt ihmisiä johonkin organisaatioon tai tiimiin, organisaation tai tiimin jäsen voi lisätä taululle halutun määrän organisaatioita, tiimejä ja yksittäisiä ihmisiä. Jatkosuunnitelmana on kehittää tätä edelleen niin, että voi olla paljon sisäkkäisiä hierarkisia organisaatioita joiden ryhmille (kuten organisaatioille tai tiimeille) voi lisätä ryhmäkohtaisia käyttöoikeuksia. Näin voidaan helpommin mallintaa ja hallintaa suuria organisaatiorakenteita.

Wekanin kehitykseen voi osallistua GitHubin kautta. Kehityksen etenemistä voi seurata muutoslokista.

 

 

Jätä kommentti