Datan palvelullistamista tukevaa opetus- ja esimerkkimateriaalia

Datan avaaminen avoimena tai kaupallisessa tarkoituksessa on noussut suurempaan rooliin datatalouden kasvaessa. Dataa tarvitaan sovelluksissa ja järjestelmien välisiä operaatioita automatisoidessa. Dataa tarvitaan tekoälyn opettamiseen ja päätöksenteon tukena käytettävissä visualisoinneissa. Datan käytettävyys on yksi merkittävä asia, joka estää datan laajemman hyödyntämisen organisaatioissa. Ei riitä, että vain avataan API tai tarjotaan data raakamuodossa ladattavaksi. Data siinä missä muukin raaka-aine tarvitsee tuotteistusta ja yhä enenevässä määrin palvelullistamista.

Data Product Toolkitin avulla on luotu yli 80 datatuotetta

Datan palvelullistamiseen luotu Data Product Toolkit on otettu käyttöön useissa yrityksissä. Lisäksi muutamilla yliopistojen kursseilla on käytetty toolkittia osana opetusta harjoitustöiden tekemisessä. Toolkitin luoja Jarkko Moilanen on seuraavan kerran marraskuussa auttamassa Oulun yliopiston opiskelijoita tuotteistamaan ja palvelullistamaan dataa työkalupaketin avulla. Fuugin säätiö on kahteen otteeseen rahoittanut työkalupaketin muotoilua, testausta ja kehitystä.

Esimerkkejä kaivattiin – huutoon vastattiin

Toisen rahoituksen turvin pystyimme syventymään työkalupaketin käyttöön entistä tarkemmin. Tuntuma oli, että paketin käyttöönotossa itsepalveluna on vielä iso kynnys. Tämä hypoteesi varmistettiinkin muutamilla käyttäjähaastatteluilla. Samoissa haastatteluissa kysyttiin, että millä käyttöönottoa voisi helpottaa. Lähes yksimielinen palaute oli että ”tehkää esimerkkejä miten tätä käytetään.” Toinen selkeä toivekategoria oli lisäymmärystä tuottava materiaali. Dataa halutaan hyödyntää paremmin ja tehokkaammin, sitä halutaan myös monetisoida. Mutta puuttuu tietoa ja ymmärrystä.

Käyttöönottoa helpottavia videoita

Data Product Toolkitin käyttöönoton helpottamiseksi päätettiin tehdä muutama canvaksien täyttöä demonstroiva video. Näiden videoiden avulla datan tuotteistaja pääsee entistä helpommin itsepalveluna eteenpäin:

  1. Data Product Toolkit HowTo Part 1 – Value Proposition Canvas
  2. Data Product Toolkit HowTo Part 2 – Data Product Canvas

  3. Data Product Toolkit HowTo Part 3 – Asset Evaluation Canvas

Avoin 100 artikkelin sarja datataloudesta

Rahoituksen auttamana Data Prodcut Tookit tiimi aloitti 100 Days Data Economy -artikkelisarjan, joka sisältää yhden datatalouden aihetta käsittelevän artikkelin joka päivä 100 päivän ajan. Sarjan julkaiseminen aloitettiin syyskuun 1. päivä. Kirjoittajien tietämyksen lisäksi ja tueksi mukaan on otettu alan asiantuntijoita. Tutustu avoimeen 100 Days Data Economy -artikkelisarjaan ja osallistu alan keskusteluun.

Uusi päivitetty Data Product Toolkit paketti

Kanvaksia parannettiin muutamista kohdista, erilaisia kirjoitusvirheitä korjattiin sekä täyttöä auttavia kuvauksia ja ohjeistuksia terävöitettiin. Uusi juhlallinen 1.0 paketti jäi vielä odottamaan itseään, koska suunniteltu ”Data Legal Checklist” on vielä kesken ja se halutaan mukaan 1.0 versioon, koska käytettävän datan juridinen tarkistus on erittäin keskeinen osa kestävää datan monetisointia, koska eri tahoilla saattaa olla dataan erilaisia oikeuksia ja yhä useammin dataan liittyy yksityisyyttää koskevia asioita. Tästä syystä 1.0 paketti on tarkoitus julkaista myöhemmin, mutta kuitenkin vielä vuonna 2021. Uusin päivitetty paketti linkitetään työkalupaketin käyttöönoton ohjeisiin. Sitä odotellessa, nauti 100 päivää datataloutta artikkelisarjasta!

Jätä kommentti