Datatuotteen muotoilua tukevaa opetus- ja esimerkkimateriaalia

Datan avaaminen avoimena tai kaupallisessa tarkoituksessa on noussut suurempaan rooliin datatalouden kasvaessa. Dataa tarvitaan sovelluksissa ja järjestelmien välisiä operaatioita automatisoidessa. Dataa tarvitaan tekoälyn opettamiseen ja päätöksenteon tukena käytettävissä visualisoinneissa. Datan käytettävyys on yksi merkittävä asia, joka estää datan laajemman hyödyntämisen organisaatioissa. Ei riitä, että vain avataan API tai tarjotaan data raakamuodossa ladattavaksi. Data siinä missä muukin raaka-aine tarvitsee tuotteistusta. 

Datan tuotteistus on välttämättömyys

Datan monetisointi ja tehokas uudelleenkäyttö edellyttää datan tuotteistamista, jossa mietitään kenelle data on suunnattu, mitä datatuotteen aikaansaaminen tarvitsee resursseina, aiotaanko datatuote kaupallistaa vai antaa käyttöön ilman maksuja, onko datatuote syytä tarjota rajapintana vai datasettinä. Edellä mainittujen päätösten tekemiseksi ei ole olemassa liiketoiminnallisista (ei teknisistä) lähtökohdista toimivaa malllia. 

Työkalupakki on testattu ja toimivaksi todettu

Fuugin säätiö rahoitti datatuotteiden canvaksien työstämisen aloituksen. Ensimmäisessä vaiheessa canvaksia testattiin oikeissa caseissa ja palaute oli hyvin rohkaisevaa. Nyt on vuorossa projektin toinen vaihe. Lopputuloksena syntyy itsenäisesti toimiva kokonaisuus, jonka pohjat on tehty edellisellä rahoituksella.

Helpotetaan käyttöä valmiilla esimerkkimateriaalilla

Tuotettuja canvaksia on jo koestettu ja parannettu yritysten kanssa tehdyissä pilottikokeiluissa. Piloteissa huomattiin kuitenkin merkittävä puute: itseopiskelumateriaalin puute. Tästä syntyi idea uuteen vaiheeseen, jossa tuotetaan datan tuotteistamiseen tarvittavat opetus- ja esimerkkimateriaalit. Materiaalit  avataan kaikkien käyttöön avoimella lisenssillä (CC-BY-SA 3.0). Samalla viimeistellään nyt versiossa 0.8.3. oleva canvas-patteristo (https://github.com/kyyberi/dataproducttoolkit). Lopputuloksena on versio 1.0 Data Product Toolkitista.    

Jätä kommentti