Linux@Pertunmaa loppukatsaus

Linux@Pertunmaa -hanke osui koronapandemian vuoksi huonoon ajankohtaan, tosin tuskin ainoana maailmassa. Loppuvuonna alkanutta toimintaa oli tarkoitus jatkaa vielä kevättalvella, mutta näissä olosuhteissa tämä ei ole järkevää.

Osallistumisaktiivisuus jäi tavoitteista, mihin varmasti osaltaan vaikutti olosuhteiden vuoksi maltillisena pidetty markkinointi. Tietoa levitettiin kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja viidakkorummun välityksellä. Näistä jälkimmäinen osoittautui tehokkaimmaksi kanavaksi.

Mielenkiinnon kasvattamiseksi myös ilmaisen palvelun markkinointiin kannattaa panostaa aivan kuten maksulliseen vastineeseensa. Tuotteen tai palvelun onnistunut brändääminen on tärkeää. Toki joillekin kohderyhmille voi riittää kiertotalouden edistäminen tai ilmaisten ohjelmien löytäminen; myös ideologiset motiivit voivat vaikuttaa suuntaan tai toiseen osallistumispäätöstä tehtäessä. Havaintojen pohjalta voisi olla hedelmällisempää markkinoida esim. viikoittain tai kuukausittain vaihtuvaa teemaa, jota sitten käsitellään Linuxin sateenvarjon alla.

Toistaiseksi on epävarmaa, järjestetäänkö Linux@Pertunmaa -hankkeelle jatkoa samassa muodossa, mutta kokeilun yhteydessä kokeiltujen asioiden pohjalta on uutta toimintaa jo vireillä. Kevään aikana käynnistellään videoiden digitointipalvelua työpajatoimintana. Laitteiston mahdollistamissa rajoissa voidaan tarjota myös pienimuotoista asiakirjojen ja valokuvien digitointia.

Hankkeen puitteissa toteutettiin myös Pertunmaan yhtenäiskoulun virtuaalinen joulujuhlavideo. Tästä saatiin idea tarjota koululaisille video- ja laajemminkin multimedia-aiheista kerhotoimintaa. Koululla on opetuskäytössä muutamia Linux-kannettavia, joiden käyttöastetta ja Linuxin tunnettuutta saataisiin samalla nostettua. Toteuttaminen saa kuitenkin odottaa ensi lukuvuoteen.

Linux@Pertunmaan anti ehkä jäi odotuksia laihemmaksi, mutta saatujen kokemusten pohjalta on mahdollista kehittää uusia lähestymistapoja Linux-tuntemuksen levittämiseen. Lennokkaitakin ideoita on väläytelty, mutta matka jatkukoon pienin askelin.

Jätä kommentti