Avoin älykoti / loppuraportti

Vuonna 2020 Fuugin säätiön tuella aloitettu avoimen älykotiratkaisun kokoaminen helpoksi paketiksi -projekti on alkuperäisessä asussaan valmistunut, mutta isompana filosofisena työnä vasta täysin alussa.

Näiden outojen aikojen – oli sitten kyse koronasta, etätyön kehittymisestä, maailman oudosta tilasta – aikana kodin merkitys ja sen digitalisaatio – älyllistyminen, on hyvin kovassa kasvussa. Tarve siis on kasvanut.

Älykoti ja siihen liittyvät ratkaisut ovat olleet pitkään vain raskaamman sarjan harrastajien käsissä, mutta nyt lopulta(kin) ohjelmistot, laitteet ja niiden yhdistelmät ovat maturoituneet sille tasolle, että tekninen tietotaito tai kustannustaso ei ole enää esteenä suurellekaan yleisölle. Kynnys älykotiratkaisujen toteutuksiin on siis madaltunut.

Samaan aikaan toteutuksien laajuus on kasvanut sekä horisontaalisesti (uusia toimijoita tulee koko ajan markkinoille ja uusia älyllistettäviä laitteita tuodaan markkinoille) että vertikaalisesti (taso, millä laitteita älyllistetään, syvenee). Lopputuloksena on se, että olemme hyvinkin kasvavan liikkeen äärellä.

Se, onko tässä kysymys enää älykodista vai itseasiassa tarkemmin älyelämästä, on sinänsä merkityksetöntä. Digitalisaatio voi vallata joka tapauksessa lähestulkoon jokaisen elämämme osa-alueen – jos näin haluamme.


Avoimen lähdekoodin perusfilosofia ei silti ole välttämättä se, joka suurempaa yleisöä itsessään kiinnostaa. Mutta sen lopputulos on se, mikä tuo isoja käyttäjämassoja käyttämään avointa lähdekoodia. Avoimen lähdekoodin ratkaisut eivät ole ongelmattomia, mutta laajasti käytettyjen ohjelmistojen tuki ratkeaa monesti isolla yhteisön tuella.

Projektin tarkoituksena oli selkeyttää maailmaa, joka projektin alkuvaiheessa oli hyvinkin levällään: mitä palasia tarvitaan toimivan älykodin rakentamiseen niin, että se on myös samaan aikaan kestävä (kaikissa kestävyyden eri merkityksissä).

Valtaosa projektin ulkoisesta kommunikaatiosta käytiin suomalaisittain laajassa Facebookin Älykoti -ryhmässä, josta projektiin saatiin arvokasta palautetta sen kohderyhmältä. Kiitos.

Projektin lopputuloksena syntyi:

 • Sivusto https://avoinalykoti.fi/ 
  • Gitbook-pohjainen dokumentaatio kaikesta, mitä avoimen älykodin ensiaskeleilla pitää tietää yleisesti sekä yksityiskohtaisesti asennuksen kannalta
 • Youtube-video
  • Asennusohjeen tueksi video, jossa käydään läpi asennus noin 16 minuutin aikana
 • Git-repository
  • Kaikki aiheeseen liittyvä lähdekoodi

Laitteisto, Raspberry Pi, valittiin projektin aloitushetkellä hyvin saatavilla olevaan rautaan:

 • Raspberry Pi 4
 • UPS HAT virransyötön turvaamiseen
 • SSD-pohjainen massamuisti
 • Zigbee-liikenteen hallitsemiseen USB-tikku

Sittemmin Raspberry Pi:n saatavuus on ollut äärimmäisen huonoa, mutta ohjelmistototeutus on yhteensopiva käytännössä kaikkien Debian/Ubuntu -pohjaisten Linux-tietokoneiden kanssa.

Tekninen toteutus pohjautuu tietokoneelle Ansiblella asennettavaan pakettiin, joka sisältää mm:

 • Home Assistant -älykodin ”keskuspisteen”
 • Zerotier -pohjaisen ratkaisun älykodin turvalliseen etäkäyttöön
 • Mosquitto MQTT-palvelimen geneeriseen älylaitteiden kommunikointiin
 • Zigbee2mqtt -ohjelmisto zigbeelaitteiden tukea varten
 • BT-MQTT-Gatewayn bluetooth-laitteiden datan vastaanottoon (esim Ruuvitag)
 • Pihole DNS-pohjainen mainosestopalvelu
 • Frigate – hahmontunnistukseen perustuva videovalvontaohjelmisto
 • Homebridge – Home Assistantin ja Homekit -kokonaisuuden yhdistävä ohjelmisto
 • Node-RED – visuaalinen automaatiotyökalu

Kokonaisuus kattaa käytännössä kaikki ”normaalissa” älykotiympäristössä tarvittavat kommunikointimekanismit ja tarpeet. Ratkaisun vahva etu on silti komponenttien vahva muokattavuus, mutta samalla asennuksen toistettavuus.

Projektin myötä on todettu, että yksittäisen kokonaisuuden suomenkielinen dokumentaatio ja videointi (ns. kädestä pitäminen) on omiaan laskemaan kynnystä avoimien älykotiratkaisujen käyttöönottoon. Valtaosa nykyisestä dokumentaatiosta on pirstaloitunutta ja monesti ristiriitaista – ja pääsääntöisesti englanninkielistä. Aloitus on vaikeinta ja kaikki toimenpiteet ensimmäisten porrasaskeleiden madaltamiseen vievät digitalisaatiota eteenpäin.

Tämän osalta projekti katsotaan päättyneeksi ja onnistuneeksi.

Kiitos Fuugin säätiö, kiitos projektiin palautetta antaneet.

Älykodit kehittyvät – pidetään huoli, että se tapahtuu avoimesti.

Jätä kommentti