Avoin datatuotteen koneluettava spesifikaatio versio 1.0 julkaistu

Loppuvuodesta 2021 Fuugin säätiö päätti rahoittaa avoimen datatuotteen spesifikaation luomista. Tarve spesifikaatiolle on noussut käytännön kokemusten kautta.

Mihin spesifikaatiota tarvitaan?

Datan avaaminen avoimena tai kaupallisessa tarkoituksessa on noussut suurempaan rooliin datatalouden kasvaessa. Dataa tarvitaan sovelluksissa ja järjestelmien välisiä operaatioita automatisoidessa. Dataa tarvitaan myös tekoälyn opettamiseen ja päätöksenteon tukena käytettävissä visualisoinneissa. Datan käytettävyys on yksi merkittävä asia, joka estää datan laajemman hyödyntämisen organisaatioissa. Ei riitä, että vain avataan API tai tarjotaan data raakamuodossa ladattavaksi. Data siinä missä muukin raaka-aine tarvitsee tuotteistusta.

Tuotteistuksen lopputuloksena datatuotteet julkaistaan kauppapaikoilla. Koko tämä prosessi sisältäen liiketoimintasuunnittelun, tuotteen muotoilun, kehityksen, testauksen, levityksen ja myynnin sekä markkinoinnin voidaan tehdä tehokkaasti jos taustalla on yhteisesti hyväksytty ja ymmärretty avoin datatuotteen spesifikaatio ja metatieto. Lue lisää standardin kotisivulta.

Lisäksi samalla mahdollistuu prosessin automatisointi ja työkalujen kehitys nopeutuu. Yhtä lailla yhteinen ymmärrys datatuotteen attribuuteista mahdollistaa helpomman vertailun datatuotteiden välillä.

Standardoidaan datataloutta

Open Data Product Spec tavoittelee samaa vaikutusta datataloudessa kuin mikä OpenAPI spesifikaatiolla oli APIen kehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Ennen OpenAPI spec tunnettiin pienen startupin kehittämänä Swagger-spesifikaationa. Tätä samaa kehityspolkua haetaan nyt datatuotteen osalta.

Avoimesti hyödynnettävissä

Spesifikaatio on nyt valmis ja julkaistu avoimesti omassa domainissa opendataproducts.net CC BY-SA 4.0 -lisenssillä varustettuna. Spesifikaation taustalla oleva koodi ja sisältö on avoimesti käytettävissä Githubista. Spesifikaation kuvaamisessa käytettiin avoimen lähdekoodin ratkaisua nimeltä Slate, jota monesti käytetään APIen kuvaukseen. Näin spesifikaatioon saatiin rinnakkain sekä kuvaus ominaisuuksista että myös esimerkit JSON muodossa sulavasti rinnakkain.

Palaute rohkaisee jatkamaan

Spesifikaation koti on edelleen Data Product Business hoteissa kunnes laajempi kansainvälinen yhteisö saadaan vauhtiin. Sivustolla on popularisoitu esittely spesifikaatiosta ja sen hyödyistä sekä taustasta.

Saatu palaute on ollut hyvin innostavaa ja spesifikaation tarve on tunnustettu. Tulemme jatkamaan spesifikaation kehitystä muun muassa siten että teemme sille valmiin JSON Scheman tuotosten validoinnin helpottamiseksi, tuotamme esimerkkejä datatuotteista ja niiden arvoketjusta, jossa spesifikaatio on käytössä. Lisäksi keräämme spesifikaation soveltajien palautteita ja työstämme niistä ominaisuuksia versioon 1.1.

Auta levittämään viestiä

Tutustu, kommentoi, kerro tuttaville ja levitä sanaa. Sitä tarvitsemme nyt!

https://opendataproducts.org

 

Jätä kommentti