Koha-kirjastojärjestelmän kehitys saa jatkoa

Olin iloinen kuullessani, että Fuugin säätiö oli hyväksynyt apurahahakemuksen Koha-kirjastojärjestelmän jatkokehittämiselle. Aiemmasta Fuugin säätiön sponsoroimasta työstä Kohan parissa voit lukea tästä blogi-julkaisusta.

Tämän jatkoprojektin pääfokuksena on taas tällä kertaa saada Kohasta kestokäyttöisempi. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma toimii virheettömästi ja on saavutettava sekä sitä on mahdollista käyttää myös rajapintojen kautta. Tällä hetkellä Kohassa on vielä kuitenkin todella paljon bugeja eikä olemassa olevaa koodia ole läheskään aina helppoa käyttää uusin käyttötarkoituksiin, joten projektin tavoitteet ovat seuraavat:

  • Tehdä korjauksia virheisiin Kohassa, ja mm. parantaa syötteiden validoimista virheiden estämiseksi
  • Katselmoida (Koha-yhteisön termein ”Sign-off”) muiden laittamia virhekorjauksia
  • Jos virheettömämpi ohjelmiston toiminta sen vaatii, toteuttaa uusia, paremmin suunniteltuja, ominaisuuksia, jotka korvaavat vanhan toteutuksen.
  • Refaktoroida pieniä osia koodista, jotta niiden testaaminen onnistuu ja muokkaaminen helpottuu. Kohan koodista löytyy useiden satojen rivien pituisia funktioita, joiden muuttaminen on erittäin hidasta ja virhealtista.

Ohjelmistojen refaktorointi ja virheiden korjaus ei yleensä näy heti loppukäyttäjälle, mutta siitä saatava hyöty pitkällä tähtäimellä maksaa itsensä takaisin kun puhutaan isoista ohjelmistoprojekteista, jollainen Kohakin on. Jo ennestään hyvin suunniteltuun järjestelmään uusien muutoksien tekeminen on helppoa, jos verrataan sitä tilanteeseen, että pitäisi ensin alkaa muuttamaan ohjelman arkkitehtuuria ja sitten vasta tehdä muutos. Katselmointien tekeminen onkin todella tärkeä osa ohjelmistokehitystä, on helpompaa muuttaa uutta koodia, jota ei vielä käytetä monessa paikassa. Lähden nyt siis Kohaa tähän tilaan päin viemään ja toivotaan, että saadaan yhdessä Koha-yhteisön kanssa se pidettyä sitten siinä.

Jätä kommentti