QLMA Koulu – joukkoistettu oppimiskokemus

QLMA Koulu syntyi sosiaalisen median aikakaudella ja se on loistava esimerkki joukkoistamisen voimasta. Verkossa herännyt keskustelu valjastettiin muutaman innokkaan tekijän avulla kokonaiseksi hankkeeksi, joka vastaa käyttäjien kaipaamaan tarpeeseen. Entiset työkaverit, Iiro Uusitalo ja Janne Gylling polkaisivat käyntiin yhteisön joka kehittää ja rakentaa Qlmaa.

Kaikille mahdollisuus osallistua

Qlman periaate on hyvin yksinkertainen. On tunnistettu, että kodin ja koulun välinen dialogi kaipaa uudistusta. Lisääntyvä interaktio digitaalisten välineiden kautta on johtanut siihen että oppilaitosten reissuvihot ovat muuttuneet digitaalisiksi palveluiksi, joita kaikkien tulisi osata ja haluta käyttää.

Qlma Koulu käynnisti joukkoistamisen avulla määrittelyn siitä, mitä opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat haluaisivat toiminnallisuuksina, ja näiden pohjalta lähdettiin rakentamaan avoimenlähdekoodin palvelua, joka vastaa näihin määriteltyihin tarpeisiin.

Avoimuus onkin Qlma Koulun peruspilari. Uskomme, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee suunnannäyttäjiä avoimenlähdekoodin käyttämisessä ja avoimessa ohjelmoinnissa. Koko Qlma Koulun koodi on kaikkien nähtävillä Githubissa ja sen rakentamiseen voi ja saa osallistua kuka tahansa. Tavoitteena on rakentaa täysin avoin alusta, joka mahdollistaa erilaisten rajapintojen hyödyntämisen oppilaitosten käyttöön. Integroituminen jo olemassa oleviin järjestelmiin, sekä tunnistautumisen käyttö ovat asioita, joita on suunniteltu jo yhdessä kansallisellakin tasolla.

Yleishyödyllinen palvelu

Qlma Koulu uskoo avoimuuteen ja liputtaa kaikessa sen puolesta. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen, sekä kaikkien toiminnallisuuksien tarjoaminen vaikka kilpailijoiden käyttöön on tässä hankkeessa arkipäivää. Koulumaailma on muutenkin jäänyt digitalisaatiossa paitsioon, ja haluammekin olla osaltamme mahdollistamassa koulukentän elinvoimaisuuden kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Oppilaitokset voivat hyödyntää Qlmaa omissa harjoitustöissään, rakentamalla sinne oikeita toiminnallisuuksia, jotka ovat sitten automaattisesti kaikkien oppilaitosten käytettävissä.

Epäilijöitä riittää

On ollut kaikkiaan hauska huomata, että suomalainen epäilee ensin ja kannustaa vasta sitten. Qlma Koulu on kaikista kommenteista huolimatta kerännyt ympärilleen tasaista tahtia uusia määrittelijöitä, koodareita ja testaajia. On ollut hieno todistaa, että ns. talkoohenkeä löytyy, kun ihmiset ymmärtävät mistä tässä on kyse. Olemme oppilaitosmaailman Linux, joka annetaan ilmaiseksi käyttäjien kehitettäväksi. Aika näyttää mihin suuntaan yhteisö Qlmaa vie.

Lisätietoa:

Verkkosivut: http://www.qlma.fi
Github: http://www.github.com/qlma
Slack: https://qlma-slackin.herokuapp.com/
Twitter: https://twitter.com/qlmakoulu

Jätä kommentti