Avoin.Systems edistää Odoo 9 :n käännöstyötä Fuugin tuella

Avoin.Systemsille myönnettiin huhtikuussa apuraha avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käännöstyöhön.

Odoo on Belgiasta lähtöisin oleva avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, jota on lokalisoitu suomalaisten yritysten tarpeisiin. Uusimman Odoo 9 -version käännöstyö on kuitenkin vielä kesken ja sen käännöksissä on myös virheitä.

FUUGin myöntämä apuraha käytetään Odoo 9 -version käännösten täydentämiseen ja korjaamiseen. Käännöstyö on aloitettu jo aikaisemmin ja nyt apuraha auttaa kiihdyttämään ja viemään projektin laadukkaasti loppuun.

Projektin tavoitteet:

  • Odoo 9 käännösten korjaaminen (yhtenäiset termit)
  • Odoo 9 käännösten täydentäminen (keskittyen useimmin käytettyihin ja tärkeisiin moduuleihin)
  • Odoon käännöstyön opettaminen ja harjaannuttaminen niin, että muut suomenkielen käännösyhteisön jäsenet pystyvät itsenäisesti kääntämään termejä

Projektin toteutus:

  • Hackathon käännöstapahtumien järjestäminen (2 kpl): Helsinki ja Tampere?
  • Itsenäinen käännöstyö: käännösten täydentäminen ja virheiden korjaaminen
  • Käännösohjeiden ja -materiaalien jako

Avoin.Systems haluaa toteuttaa käännöshankkeen niin, että siihen osallistetaan myös muita toimittajia, asiakkaita ja kiinnostuneita henkilöitä käännöstapahtumien avulla, joissa luodaan henkeä, opetetaan käännöstyötä sekä tehdään varsinaisia käännöksiä. Käännöstapahtumissa luodaan myös pohjaa itsenäisen käännöstyön jatkamiselle tapahtuman jälkeen.

Avoin.Systems on johtava suomalainen toiminnanohjauksen ratkaisuiden toimittaja, joka hyödyntää toiminnassaan mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin järjestelmiä sekä osallistuu näiden kehitykseen ja yhteisöihin. Avoin.Systems päätyi käyttämään Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää juuri siitä syystä, että se on avointa lähdekoodia. Avoin.Systems on aktiivisin toimija Suomessa Odoo-yhteisön ja suomalaisen räätälöinnin kehittämisessä.

 

Kirjoittaja: Tuomo Aura / Avoin.Systems

Jätä kommentti