Tawasta kehittää Odooseen maksumuistutuksia Fuugin tuella

Tawastalle huhtikuussa 2016 myönnetyllä avustuksella on tarkoitus kehittää Odooseen helppo, nopea ja hyödyllinen ratkaisu maksumuistutuksille. Jatkokehitys mahdollistaa yritykset reagoimaan nopeammin saataviin ja nopeuttamaan myyntisaatavien kiertoa. Erääntyneiden laskujen seuranta tulisi olla vaivatonta ja jokapäiväinen rutiini yrityksen arjessa. Tawastan perusajatuksena on yleishyödyllisien, käytettävyyttä parantavien ominaisuuksien kehitys ja niiden monistettavuus.

Kehityksen pohjana käytetään Odoon account_followup -moduulia, jonka kehityksessä huomioidaan mm.

– erääntyneille laskuille oma näkymä
– automaattiset ilmoitukset laskutuksesta vastaavalle
– muistutuksen lähetysviiveen valinta sekä
– karhulaskujen luonti

Tavoitteemme on julkaista tuotos touko-kesäkuun aikana Suomi-yhteisön testattavaksi ja aktivoida Suomi-yhteisöä sekä parantaa Odoon käyttömahdollisuuksia Suomessa. Tuotos on osa Odoon suomalaista lokalisointia ja toteutuksesta vastaa Odoo-asiantuntijamme Jarmo Kortetjärvi. Jarmolla on useamman vuoden kokemus ERP-järjestelmistä ja erittäin laaja näkemys liiketoiminnan sisäisistä toiminnoista, jotka ovat tulleet hänelle tutuksi mm. kehittäessä Futuralitya, käytännönläheistä oppimisympäristöä liiketoiminnan ja yrittäjyyden oppimiseen.

Tawasta kiittää Fuugin säätiötä saamastaan tuesta sekä pyrkii omalla osaltaan aktivoimaan Odoon Suomi-yhteisön toimintaa. Lisätietoja hankkeen edistymistä Tawastalta (erp@tawasta.fi) sekä Suomi-yhteisöstä.

Jätä kommentti