Digitaalisen jakelukanavan kehittäminen oppimisen palveluihin

Fuugin säätiö myönsi tammikuussa 2016 tuhannen euron avustuksen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lehtori Tuomo Ryynäselle digitaalisen jakelukanavan kehittämiseksi sähköisen oppimisen palveluihin.

Digitalisaatiosta tehokkuutta ja tuottavuutta

Julkisessa keskustelussa nostetaan nykyisin usein esille digitalisaation edistäminen yhtenä tärkeimmistä tietoyhteiskunnan tavoitteista. Digitalisaatio nähdään keinona nostaa tuottavuutta, jotta kansallinen kilpailukyky säilyisi. Tuottavuuden nostamiseen liittyy myös toimintojen tehostaminen, joko tuottamalla palvelua pienemmillä kustannuksilla tai määrällisesti enemmän nykyisillä yksikkökustannuksilla.

Digitalisaatiossa korostuu hyödykkeiden aineeton olomuoto, sähköinen jakelu sekä päätelaitteet, joiden kautta hyödykkeitä kulutetaan. Esimerkkejä jo tapahtuneesta digitalisaatiosta ovat kivijalkapankkien korvautuminen verkkopankilla tai musiikin suoratoistopalveluiden aikaansaamat muutokset levymyynnissä. Digitalisaation myötä erilaisia tuotteita esiintyy vastaisuudessakin eri olomuodoissa, niin aineettomina kuin fyysisinä hyödykkeinä.

Sähköisten oppimisympäristöjen tehostaminen avointen ohjelmistojen avulla

Sähköiseen oppimisympäristöön liittyvät keskustelut pyörivät usein lisenssien, versioiden ja ohjelmistojen ympärillä. Epäselvyydet ohjelmiston käyttöoikeuksissa tai versioinnissa ovat tyypillisimpiä asioita, jotka ovat haasteina tuottavan toiminnan aikaansaamiselle, eikä kysymyksistä aina päästä käytännön toteutukseen. Ryynänen uskoo, että ohjelmistoihin liittyvät käyttöehdot ja -oikeudet ovat moniselitteisiä ja työllistäviä, ja estävät varsinaisen tuottavuusloikan syntymisen.

Tuomo Ryynäsen tavoitteena onkin tutkia, miten sähköisen oppimisen palveluiden digitaalista jakelukanavaa voitaisiin kehittää. Päätavoitteita on kaksi: ohjelmistojen hyödyntämisen tehostaminen oppimisympäristöissä sekä ohjelmistojen hankinnan ja hallinnan nopeuttaminen. Kevään 2016 aikana kerätään ensimmäisiä kokemuksia siitä, kuinka sähköisiä oppimisympäristöjä voitaisiin tehostaa hyödyntämällä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja osana tietotekniikan opetusta. Fuugin säätiön tukemassa projektissa kokeillaan, miten avoimet ohjelmistot toimivat CRM -opetuksessa, jossa ne ovat vaihtoehtona muille tarjolla oleville CRM -ohjelmistoille. Päämääränä on kontribuoida digitalisaation kehitykseen parantamalla avoimen lähdekoodin ohjelmistojen jakelua ja sitä kautta myös tuottavuutta.

Lisätietoja hankkeen edistymisestä voi kysyä Tuomo Ryynäseltä (tuomo.ryynanen@haaga-helia.fi).

Jätä kommentti