Avoimen lähdekoodin paikkatietosovellus terveydensuojelussa

©MML 12/2016Karttakuva © MML 09/2016

Tutkimus- ja kehityshanke paikkatieto-osaamisen kehittämiseksi Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän terveydensuojelun yksikössä lähti alulle kehitysideasta keväällä 2016. Varsinaisesta opinnäytetyön toteuttamisesta sovittiin työn tilanneen organisaation kanssa kesällä 2016 ja työ valmistui marraskuussa 2016. Työn tavoitteena oli tutkia erilaisia paikkatieto-ohjelmistoja ja määrittää tilaajaorganisaation terveydensuojelun yksikön tarpeisiin soveltuva paikkatietojärjestelmäsovellus ja alustaa tämän käyttöönotto. Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän terveydensuojelun yksikkö toimii seudullisena kokonaisuutena useamman kunnan alueella Päijät-Hämeessä ja fyysisesti tein tämän opinnäytetyön Asikkalassa.

Ohjelmiston valintaan vaikuttaneet pääkriteerit olivat tämän kustannustehokkuus ja mahdollisuus jopa muokata ohjelmistoa myöhemmin omassa käytössä. Valinnalle antoi painoarvoa myös Julkisen hallinnon suositukset, jotka ohjaavat julkisen hallinnon toimielimiä hyödyntämään avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Näiden syiden perusteella valinta kohdistui avoimen lähdekoodin sovellukseen QGIS:n. Paikkatietoaineistoksi valikoitui Maanmittauslaitoksen tarjoamaa avointa kartta-aineistoa sekä loin ohjeistuksen, jolla saimme luotua omaa paikkatietoaineistoa hallinnoimistamme tiedoista. Opinnäytetyössä laadittu ohje luotiin QGIS 2.16 versiolle, mutta käytännössä ohjeen on todettu toimivan myös uusimmalle päivitysversiolle: 2.18. Opinnäytetyö sekä ohje soveltuvat parhaiten aloittelevalle paikkatieto-osaajalle tai organisaatiolle, jolla ei ole aiempaa kokemusta ja ammattitaitoa paikkatietojärjestelmien tai QGIS:n käytöstä. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan tarkasteltavissa Theseuksen sivuilla.

Työn valmistumisen jälkeen opinnäytetyössä ja ohjeessa esitetyt toimenpiteet on otettu käyttöön terveydensuojelun yksikössä ja niitä on lähdetty aktiivisesti soveltamaan omaan toimintaan sopivaksi. Tavoitteena on viedä mahdollisimman paljon omaa paikkatietoaineistoa paikkatieto-ohjelmaan, jotta yksikön hallinnoiman tiedon sisäinen käyttö ja analysointi tehostuisivat. Opinnäytetyö ja ohjeen sisältö on koettu toimivaksi nimenomaan tutustuttaa käyttäjä paikkatietojärjestelmän komponentteihin, tarvittaviin ohjelmisto- ja aineistohankintoihin ja QGIS:n perustoimintoihin.

Kiitän Fuugin säätiön antamaa tukea ja tunnustusta tehdylle työlleni, jonka toivon toimivan innoittavana esimerkkinä kehittää avoimien paikkatietojärjestelmien käyttöä sellaisissa yrityksissä tai organisaatioissa, joissa ei varsinaisesti ole aiempaa kokemusta ja asiantuntemusta paikkatietojärjestelmistä. Työn aikana kävi selväksi, että paikkatietojärjestelmän käytön kehittämisen mahdollisuudet ovat rajattomat ja paikkatieto-ohjemistojen tuottama visuaalinen tieto olisi hyödynnettävissä erilaisten asiantuntijoiden ja esimiesten tekemässä työssä.

Yksi kommentti artikkeliin ”Avoimen lähdekoodin paikkatietosovellus terveydensuojelussa”

Jätä kommentti