Avoin.Systems saavutti Odoo-projektin tavoitteet FUUG:in tuella

Avoin.Systems ja Suomen Odoo-yhteisö pääsi erinomaiseen tulokseen FUUGin apurahan avulla Odoon käännösprojektissa. Apurahan avulla Odoon suomenkielinen käännöstaso nousi 46%:sta 59%:iin, joka tarkoittaa ~3600 termiä!

Käännettyjen termien määrä on valtava, koska käännettävät termit voivat olla yksittäisistä sanoista aina pitkiin ohjeviesteihin tai sähköpostipohjiin. Käännöstyö tehtiin Transifex-järjestelmään, josta käännökset siirtyvät osaksi avoimen lähdekoodin Odoo-järjestelmää.

FUUG-apuraha käytettiin kahden käännöstapahtuman järjestämiseen sekä itsenäiseen käännöstyöhön. Käännöstapahtumat järjestettiin Tampereella 17.6. ja Helsingissä 28.10. Käännöstapahtumiin osallistui yhteensä 20 henkilöä, jonka lisäksi saimme etätukea ja itsenäistä käännöstyötä myös muualta Suomesta.

Myös muut apurahalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Tapahtumiin sekä itsenäiseen käännökseen osallistui innokkaasti henkilöitä eri organisaatioista ja eri taustoista, jotka paransivat käännösten laatua ja kattavuutta. Termejä saatiin yhtenäistettyä, käännöksissä keskityttiin useimmin käytettyhin ja tärkeisiin moduuleihin (kaikkia moduuleita ei ole edes järkeä kääntää) ja käännöstyötä opetettiin ja harjaannutettiin niin, että käännösyhteisön jäsenet pystyvät itsenäisesti kääntämään termejä. Tätä varten luotiin myös ohjeistusta.

Odoo on Belgiasta lähtöisin oleva avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, jota on lokalisoitu suomalaisten yritysten tarpeisiin. Apurahassa keskityttiin Odoo 9 -version käännöstyöhön ja sen käännöksien parantamiseen. Odoosta julkaistiin Odoo 10 -versio lokakuussa, jonne uudet käännökset on jo viety.

Avoin.Systems on johtava suomalainen toiminnanohjauksen ratkaisuiden toimittaja, joka hyödyntää toiminnassaan mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin järjestelmiä sekä osallistuu näiden kehitykseen ja yhteisöihin. Avoin.Systems päätyi käyttämään Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää juuri siitä syystä, että se on avointa lähdekoodia. Avoin.Systems on aktiivisin toimija Suomessa Odoo-yhteisön ja suomalaisen räätälöinnin kehittämisessä.

Kirjoittaja: Tuomo Aura / Avoin.Systems

Jätä kommentti