API-hallinnan chatbotin kehitys alkuun

APIOps on API:n standardoidun arvoketjun automatisointia edistävä yhteisö ja toimintatapa. APIOpsilla tarkoitetaan ohjelmointirajapintojen (API, Application Programming Interface) ja tuotannon (operations) välistä vuoropuhelua.

Tällä hetkellä APIOps-verkosto on aktiivinen kahdella paikkakunnalla: Tampereella ja Helsingissä. Yhteisön meetup-esitykset striimataan ja tallennetaan yhteisön Youtube-kanavalle myöhempää käyttöä varten. Yhteisön ensimmäinen Suomen ulkopuolinen paikallisryhmä tullaan perustamaan joko Budapestiin tai Johannesburgiin yhteistyössä Demola Networkin kanssa. Ajatuksena on laajentaa APIOps-yhteisö 19 Demola-lokaatioon vuosien 2017–2018 aikana.

Fuugin säätiö tukee APIOps-verkostoa 2500 euron avustuksella. Apurahaa tullaan käyttämään APIOps-yhteisön laajentamiseen sekä olemassa olevien paikallisryhmien toiminnan vakiinnuttamiseen. Lisäksi avustuksesta osa suunnataan API Chatbotin kehitykseen.

API Chatbot -konseptia on ajatuksena testattu APIOps -verkoston meetupissa muutamaan otteeseen ja sille tuntuu olevan tilausta. Kyseessä on chatbot, jonka kautta voi hallinnoida API-hallintaa niin API-omistajan kuin kuluttajankin roolista Slack-tyyppisistä ympäristöistä käsin). Chatbotin kehitystyö tehdään osana APIOps-verkostoa.

Vastaavaa chatbotia emme ole vielä nähneet olevan, joten kyseessä on alan pioneerityö. Chatbotin tuoma etu on se, ettei API-omistajan tai rajapintoja hyödyntävien koodarien tarvitse erikseen mennä katalogeihin tai API-hallinnan web-sovellukseen vaan suurin osa operaatioista voidaan hoitaa Chatbotin kautta. Chatbotin koodi tulee olemaan EUPL-lisensoitu.

API Chatbotin kehittämiseen voi osallistua GitHubin kautta. Tarkoitus on ensin saavuttaa Proof of Concept -tasoinen toteutus ja sen jälkeen innostaa kehittäjiä jatkamaan työtä.

Yksi kommentti artikkeliin ”API-hallinnan chatbotin kehitys alkuun”

Jätä kommentti