BlueTeamBuilders

BTB-ryhmän (btb.blue) tavoitteena on edistää tietoisuutta erilaisista FOSS-järjestelmistä (Freeware or Open Source) eli ilmaisista avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä tai sovelluksista.

Toiminta keskittyy erityisesti erilaisiin tietoturvallisiin järjestelmiin järjestämällä tietoturvan parissa toimiville tai siitä kiinnostuneille ihmisille tilaisuuksia, jossa he voivat esitellä projektejaan, inspiroitua, esittää kysymyksiä ja saada vertaistukea erilaisten projektien toteuttamisen suhteen.

Ajatuksena on myös madaltaa kiireisten ammattilaisten kynnystä tutustua avoimiin järjestelmiin ja softiin, näyttää esimerkkiä onnistumisista ja tarjota myös työelämälle malleja kevyistä toteutuksista. Toiveena on, että erilaisten projektien jakaminen ja niistä kertominen kannustaa osallistujia aloittamaan kodissaan oman hankkeen ja kartuttamaan siten taitojaan.

Toiminnan periaatteet ovat inklusiivisuus, tasa-arvo ja pönötyksen vastustaminen. Kaikki projektit ja osallistujat ovat tärkeitä.

Fuugin säätiön rahoitusta tullaan käyttämään ensimmäisten tilaisuuksien järjestämiseen ja demo-laitteistojen hankkimiseen. BTB-perustajajäsenet Marcus Söderblom ja Jani Räty toimivat järjestäjinä ja etsivät mukaan muita toiminnasta kiinnostuneita ja omista projekteistaan kertovia. Uskomme että toiminnalle on tilausta ja avoimen lähdekoodin mahdollisuudet kiinnostavat laajalti.

Jätä kommentti