Raspberry opPI: oppijan tietokone

Raspberry opPI on Uusi Nokia Ry:n hanke, jossa testataan Raspberry Pin, yhden piirilevyn tietokoneen, soveltuvuutta käytettäväksi kouluissa oppijan tietokoneena. Hanketta varten haettiin ja saatiin FUUGilta rahoitusta. Uusi Nokia Ry organisoi hacklab-toimintaa Nokialla.

Raspberry Pi on melko tehokas ja kompakti tietokone. Avoimen ja hyvin tunnetun Linux-johdannaista jakelun päälle rakentuessaan sen ohjelmistotuki on melko laaja. Raspberry Pi on jo alun alkaenkin kehitetty opetuskäyttö mielessä, mutta yleensä lähestymiskulma on ollut tietotekniikan opiskelu. Laajan ohjelmistotuen ansiosta Raspberry Pitä voi kuitenkin käyttää myös yleiskäyttöisenä tietokoneena, joka tarjoaa työkalut sujuvaan opiskeluun ja oppimiseen myös etänä. 

Hankkeen ajatuksena oli hankkia 10 kokeilulaitteistoa, jotka opettajayhteistyön avulla testattaisiin peruskoulun opetuksessa ja tästä saatujen kokemusten perusteella kerättäisiin nykyiseen peruskouluun parhaiten soveltuvat työkalut ja sovellukset samaan pakettiin. Tämä paketti olisi Raspberrylle asennettava levykuva, jota jatkokehitetään avoimesti yhteistyössä kiinnostuneiden tahojen kanssa ja saatetaan kaikkien ladattavaksi OER-hengessä (Open Education Resource).

Saimme avuksemme MOTI Educationin kautta Saija-Riina Artaman, joka opettaa Kangasalla sijaitsevassa Pikkolan yläkoulussa matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa sekä koulun valinnaista LUMATE-kurssia. Testilaitteet jaettiin Kangasalan Pikkolan koulun valinnaisen 8. luokan LUMATE-kurssin oppilaille. Kurssilla oli 16 oppilasta, joista kokeiluun osallistuivat Raspberry Pi:stä kiinnostuneet. Oppilaat saivat viedä laitteet kotiin. He saivat myös valita, testaavatko laitteita vain kotona vai myös oppituntien aikana. Aihetta seurattiin myös Instagramissa aihetunnisteella #raspberryoppi.

Pikkolan koulussa on käytössä sekä Microsoftin O365-ympäristö että Googlen G-suite opetusta varten. Kaikilla oppilailla oli molempiin ympäristöihin tunnukset. Kurssilla oli valmiina käytössä oppimisalustana G-suiten Classroom, joten se valikoitui testiopiskeluympäristöksi myös Raspberry Pi:tä kokeiltaessa. Oppilaat pitivät päiväkirjaa tekemistään oppimistehtävistä. Päiväkirjaan kirjattiin tehty tehtävä ja sen onnistuminen tai mahdolliset haasteet.

Testauksen lopputuloksena voi sanoa, että Raspberry Pi vaikuttaa soveltuvan hyvin yläkoulun opiskeluun,  erityisesti silloin, kun koululla on jo käytössä jokin sähköinen opiskeluympäristö. Raspberry Pi:n käyttöönotto onnistuu opettajalta ja oppilailta, kun ohjeet ovat selkeät. Nyt kun Raspberryjä on päästy testaamaan opiskelijoilla, niin seuraava askel on muodostaa kuvaus käytetystä järjestelmästä ja kustomoida sille soveltuva levykuva. Laitteet jäivät oppilaille, ja tarkoituksena on tehdä seurantakysely käytöstä vielä lukuvuoden lopuksi.

Linkki koko loppuraporttiin: https://bit.ly/3jGsAF4

Jätä kommentti