Obnam-ohjelman kehityksen avustus

FUUGin säätiö on myöntänyt 2000 euroa tukemaan Obnam-ohjelman
kehitystä. Rahat käytetään kehityspalvelimeen, jotta ohjelmaa voi
optimoida isompien tietomäärien käsittelyyn.

Lars Wirzenius

Obnam on vapaa Linux-ohjelma varmuuskopioiden tekemiseen, jota olen
kehittänyt vuodesta 2006 alkaen. Obnam on helppokäyttöinen, salaava
varmuuskopio-ohjelma kovalevyille tai palvelimille varmuuskopiointiin.

Obnam on toiminnoiltaan melko kattava, mutta ei kuitenkaan ole
tunnettu nopeudestaan. Isommilla tietomäärillä se on suorastaan hidas.
Uusi kehityspalvelin auttaa tässä siten, että on mahdollista ajaa
isompia testejä hallituissa oloissa. Tähän asti kehitys on tapahtunut
lähinnä kannettavalla tietokoneella, jolla on vaikea tehdä
teratavuluokan testejä.

Obnam

Obnamin on tarkoitus olla helppokäyttöinen ainakin
komentorivikäyttäjälle. Sen konfigurointi ja käyttöönotto on helppoa,
eikä sen pitäisi vaatia kovin paljoa vaivaa. Siinä ei ole graafista
käyttöliittymää, mutta varmuuskopioita voi selata haluamallaan
graafisella tiedostonhallintasovelluksella.

Varmuuskopiot talletetaan kovalevylle, joko paikallisesti, esimerkiksi
koneeseen liitetylle USB-levylle, tai verkon yli SFTP-protokollalla.
Obnam ei tue nauha-asemia ollenkaan. Obnam voi myös varmuuskopioida
etäkoneen SFTP:n yli, mutta siinä on protokollasta johtuvia
rajoituksia.

Varmuuskopiot salataan GnuPG:llä, mikäli käyttäjä niin haluaa. Salaus
on erityisen tärkää, mikäli varmuuskopiot tallennetaan etänä olevalle,
mahdollisesti vuokratulle palvelimelle. Salatut varmuuskopiot
tallennetaan siten, että niiden luvaton tarkastelu vuotaa
mahdollisimman vähän tietoa. Esimerkiksi käyttäjän tiedostonimiä ei
näytetä, eikä myöskään käyttäjän datasta laskettuja tarkistussummia,
ilman, että salausavaimet ovat käytössä.

Obnam luo kustakin varmuuskopiosta itsenäisen rakenteen, mutta siten,
että samaa dataa ei tallenneta moneen kertaan. Obnam ei siis käytä
nauhoihin perustuvista varmuuskopioista tuttua lähestymistapaa, jossa
ensin otetaan täysi kopio kaikesta ja sen jälkeen muutokset edelliseen
kopioon. Sen sijaan jokainen varmuuskopio on itsenäinen ja voidaan
poistaa erikseen. Tämä helpottaa huomattavasti varmuuskopioiden
hallintaa.

Obnam huomaa, mikäli sama pala dataa on jo olemassa
varmuuskopiointilevyllä. Datanpalanen huomataan, vaikka se olisi
erinimisessä tiedostossa tai paljon vanhemmassakin varmuuskopiossa.
Tämä on hyödyllistä esimerkiksi lokitiedostojen, tiedostojen uudelleen
nimeämisen tai useamman koneen varmuuskopioinnin yhteydessä.

Obnamille on käyttöohje, niin HTML- kuin PDF-muodossa, englannin ja
saksan kielillä.

Itse Obnam-ohjelman lisäksi tarkoitus on tehdä Debian Linux-jakelulle
ratkaisu, jolla varmuuskopiot ovat oletusarvoisesti asennettu palvelu.
Näin varmuuskopiot voisi ottaa käyttöön heti, hyvin pienen
konfiguroimisen jälkeen.

Kotisivu: http://obnam.org/

2 kommenttia artikkeliin ”Obnam-ohjelman kehityksen avustus”

Jätä kommentti