Avoimuus ohjelmointiopetuksessa: tieteellistä kontribuutiota

Avoimuus osaksi opetusta

Fuugin säätiö tuki keväällä Erno Vanhalan ja hänen kollegansa Antti Heralan työtä ohjelmoinnin avointen oppimateriaalien kehityksessä. Kaksikko muunsi Lappeenrannan teknillisen yliopiston olio-ohjelmoinnin opintojakson käyttämään käännetyn luokkahuoneen menetelmää.

Herala kirjoitti kurssille oppaat ja Vanhala työsti opetusvideot YouTubeen tarjolle. Samalla harjoitustehtäviin ja harjoitustyöhön lisättiin avoimen datan käyttöä, jonka opiskelijat kokivat mielekkääksi. Luonnollisesti kurssilla käytettävät työkalut ovat avoimen lähdekoodin tuotteita, jotta opiskelijoilla on yhtäläinen mahdollisuus käyttää niitä niin yliopistolla kuin kotona.

Fuugin säätiön myöntämän 3000 euron avulla kaksikko puki menestyneen opintojakson kehityksen tieteelliseksi artikkeliksi, joka hyväksyttiin Koli Calling -konferenssiin. Fuugin tuella he pääsivät esittämään tuloksensa tiedeyhteisölle ja kannustamaan muitakin opettajia ja akateemista maailmaa hyödyntämään opetuksessa sekä käänteisen luokkahuoneen menetelmää että avoimia datalähteitä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Marraskuun 2015 lopulla järjestetty Koli Calling -konferenssi oli järjestyksessään jo viidestoista ja keräsi jälleen osanottajia eri puolilta maailmaa. Vanhalan ja Herralan esitys sai raikuvia aploodeja useita kertoja ja käynnisti hyvää keskustelua.

Opintojaksosta julkaistu artikkeli Object-oriented programming course revisited on tarjolla ACM:n Digital Libraryssa.

Jätä kommentti