Etäoppimiseen vauhtia Linuxista ja Raspberry Pistä

Koronakevät muutti monella tapaa perinteisiä toimintatapojamme. Ennen tehtiin kasvotusten ryhmissä tehdyt asiat, kuten kokoukset ja  harrasteryhmät, muuttuivat mahdollisuuksien mukaan digitaalisten työkalujen avulla hajautetuksi etätläsnäoloksi ja -työskentelyksi. Perinteinen koulunkäynti ei ollut tästä poikkeus. Etäopiskeluun siirryttiin vauhdilla ja opettajat ahkeroivat järjestääkseen opetuksen etätehtävinä ja -luentoina. Toisin kuin työpaikoilla, kouluilla ei ollut yleisesti ollen resursseja tarjota käyttäjille laitteistoja, joten moni koululainen joutui tyytymään vanhempien työläppäreihin, muuten perheen käytöstä poistettuihin koneisiin tai ostamaan varta vasten koulunkäyntiä varten laitteiston. Lopputuloksena laitteistokanta on kotona kirjavaa, ja kaikilla ei edes ole ollut mahdollisuutta hankkia minkäänlaista laitteistoa. Lisäksi laitteistojen odotettavissa oleva elinikä on tuntunut lyhentyvän lasten etäopiskelun tuoksinassa.

Tätä ongelmaa voidaan onneksi lieventää. Raspberry Pi on nykyisellään jo melko tehokas ja kompakti tietokone ja käyttäessään avointa ja tunnettua Linux-johdannaista jakelua, sen ohjelmistotuki on melko laaja. Raspberry Pi on jo alun alkaenkin kehitetty opetuskäyttö mielessä, mutta yleensä lähestymiskulma on ollut tietotekniikan opiskelu. Laajan ohjelmistotuen ansiosta Raspberry Pitä voi kuitenkin käyttää myös yleiskäyttöisenä tietokoneena, joka tarjoaa työkalut sujuvaan opiskeluun ja oppimiseen myös etänä. Uusi Nokia ry, joka organisoi hacklab-toimintaa Nokialla, on kehittämässä helppokäyttöistä Raspberry opPi -levykuvaa asennettavaksi melko huokeaan Raspberry Pi -alustaan. Opettajayhteistyöverkoston avulla poimimme nykyiseen peruskouluun parhaiten soveltuvat työkalut ja sovellukset samaan pakettiin, jota kehitetään avoimesti yhteistyössä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Fuugin säätiön apurahan avulla hankitaan 10 kokeilulaitteistoa, jotka jaetaan koeryhmälle. Koeryhmän palautteen perusteella valmista pakettia parannellaan, ja lopputulos saatetaan kaikkien ladattavaksi OER-hengessä (Open Education Resource).

Halpa Raspberry Pi ”opiskelijan tietokone” toteutuessaan lisää Linux-osaamista kodeissa, kun koululaisilla olisi motivaatiota opiskelun myötä tutustua Linuxin käyttöön ja mahdollisesti laajentaa osaamistaan myös koulun välittömästi vaatiman osaamispaletin ulkopuolelle. Kun laite on jo hankittuna opiskelua varten, sen potentiaalin laajentaminen vaikkapa elektroniikkaharrastukseen tai mediatoistimen rakentamiseen on matala. Yleistyessään Linux-pohjainen ratkaisu pakottaa koulujen järjestelmähankinnat avoimemmiksi, kun yhteensopivuus myös näiden avoimien ratkaisujen käyttäjien kanssa on varmistettava.

Jätä kommentti