LibreOfficen sanastotyön ja suomentamisen tulokset

Sain Fuugin säätiöltä apurahaa avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto LibreOfficen sanastotyöhön ja suomennoksen täydentämiseen. LibreOffice on laaja ohjelmisto, jonka käyttöliittymässä on tekstiä noin 100 000 sanaa. Koska LibreOfficella ei ole aiemmin ollut englanti-suomi-sanastoa (Calc-funktioiden suomennoksia lukuun ottamatta), eri suomentajat ovat kääntäneet tekstejä vuosien varrella eri tavoin, eikä niitä ollut viime vuosina tarkistettu järjestelmällisesti.

Sanastoa varten tutkin LibreOfficen ja muiden toimisto-ohjelmistojen suomennoksia sekä erilaisia erikoisalojen sanastoja ja oppaita. Joidenkin termien tapauksessa LibreOfficessa oli jo ennestään hyvä, kauttaaltaan johdonmukaisesti käytetty suomennos. Usein suomennokset olivat kuitenkin epäjohdonmukaisia: esimerkiksi ”primary key” saattoi olla joissakin teksteissä ”pääavain”, toisissa ”perusavain” ja kolmansissa ”ensiöavain”. Tällaisissa tapauksissa pyrin valitsemaan oikeellisimman, vakiintuneimman tai muuten parhaiten LibreOfficeen sopivan vaihtoehdon, tai joissakin tapauksessa kokonaan uuden suomennoksen, ja korjasin termin esiintymät LibreOfficen käyttöliittymästä sen mukaisiksi. Toki monet englannin sanat onkin suomennettava usealla eri tavalla riippuen asiayhteydestä, minkä huomioin myös sanastossa: esimerkiksi ”column” voi LibreOfficessa tarkoittaa asiayhteydestä riippuen saraketta, palstaa tai kaavion pylvästä. Korjasin myös löytämiäni virheitä ja epäselvyyksiä sekä käänsin aiemmin suomentamattomia tekstejä.

Projektin lopputuloksena sanastoa syntyi yli 200 englanninkielisen termin edestä suomennoksineen, mikä ei kata kaikkia LibreOfficessa käytettyjä termejä, mutta helpottaa silti jatkossa suomentamista ja auttaa pitämään suomennokset virheettömämpinä ja johdonmukaisempina. Sanaston kasvattaminen laajemmaksi olisi vaatinut enemmän aikaa kuin olin projektiin varannut. Uusia ja muokattuja käännöksiä valmistui yhteensä yli 4000 merkkijonon edestä. Osa suomennetuista teksteistä on jo LibreOfficen julkaistuissa versioissa, loppujen ilmestyessä piakkoin julkaistavissa versioissa 6.4.1 ja 6.3.5. Dokumentoin sanaston muodostamisen taustaa LibreOfficen wikiin.

Projekti oli paitsi suomenkielisen LibreOfficen kannalta nähdäkseni hyvin tarpeellinen, myös mielenkiintoinen tehdä. LibreOfficen monipuoliset toiminnot käsittävät sanastoa monelta alalta, geometriasta typografiaan ja tietokannoista tilastotieteeseen, joten sanastoa tehdessäni opin myös uutta. Kiitän Fuugin säätiötä projektin mahdollistaneesta tuesta.

Jätä kommentti