Työkalupakki datan monetisointiin

Datan avaaminen avoimena tai kaupallisessa tarkoituksessa on noussut suurempaan rooliin datatalouden kasvaessa. Dataa tarvitaan sovelluksissa ja järjestelmien välisiä operaatioita automatisoidessa. Dataa tarvitaan tekoälyn opettamiseen ja päätöksenteon tukena käytettävissä visualisoinneissa. Fuugin säätiö päätti rahoittaa 2000 €:lla projektia, jonka tuloksena syntyy yritysten kanssa testattu datan tuotteistamisen työkalupakki. Työkalupakki työstetään valmiiksi syksyn 2020 aikana.

Tuotteistus välttämätöntä

Datan käytettävyys on yksi merkittävä asia, joka estää datan laajemman hyödyntämisen organisaatioissa. Ei riitä että vain avataan API tai tarjotaan data raakamuodossa ladattavaksi. Data siinä missä muukin raaka-aine tarvitsee tuotteistusta.

Datan monetisointi ja tehokas uudelleenkäyttö edellyttää datan tuotteistamista, jossa mietitään kenelle data on suunnattu, mitä datatuotteen aikaansaaminen tarvitsee resursseina, aiotaanko datatuote kaupallistaa vai antaa käyttöön ilman maksuja, onko datatuote syytä tarjota rajapintana vai datasettinä. Edellä mainittujen päätösten tekemiseksi ei ole olemassa liiketoiminnallisista (ei teknisistä) lähtökohdista toimivaa malllia.

Canvaksiin perustuva työkalupakki

Projektissa tuotetaan datan tuotteistamiseen tarvittavat canvas mallit (datatuotteen arvolupaus, datatuotteen liiketoimintamalli canvas ja datatuotteen kehityksen canvas).

Työkalupaketin avulla kuka tahansa pystyy luomaan alustavan datatuotteen suunnitelman perusmallin alle 60 minuutissa. Miksi juuri 60 minuuttia? Työkalupaketti on tarkoitettu tulevaisuuden datatuotepäälliköiden arkiseen käyttöön, jolloin datatuotteiden aihioita pitää luoda nopeasti ja useita.

Projektin aikana kehitettyä työkalupakettia testataan muutamissa käyttötapauksissa yritysten kanssa. Tuotetut canvakset avataan kaikkien käyttöön avoimella lisenssillä (CC-BY-SA 3.0).

Tule mukaan!

Mikäli kiinnostuit projektista, ota yhteyttä ja keskustellaan tavat ja ajat miten voimme tehdä yhteistyötä. Minut tavoittaa parhaiten Twitteristä tai LinkedIn:stä

Jätä kommentti