LibreOfficen suomennoksen tarkistamisen ja suomentamisen tukemisen tulokset

Fuugin säätiö myönsi minulle apurahan avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto LibreOfficen suomennoksen tarkistamista ja suomentamisen tukemista varten. Tavoitteeni oli tarkistaa LibreOfficen niiden osien suomennosta, joita ei ollut vielä käyty järjestelmällisesti läpi. Lisäksi tarkoitukseni oli laatia LibreOfficen suomentajille tyyliopas.

Merkittävimmät järjestelmällistä tarkistusta kaipaavat LibreOfficen osat olivat hankkeen alkaessa Calc (taulukkolaskenta) ja Writer (tekstinkäsittely). Niiden suomennoksia olin toki tarkistanut ja parannellut jo aiemmissa Fuugin säätiön rahoittamissa hankkeissani. Tällä kertaa ehdin kuitenkin käydä Writerin suomennoksen kokonaan läpi, minkä ansiosta löysin ja korjasin lukuisia aiemmin huomaamatta jääneitä virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia.

Kävin läpi myös Calcin suomennosta, mutta sitä en ehtinyt funktioiden osalta tutkia perusteellisesti. Osassa Calcin funktioita esiintyy rahoitusalan sanastoa, johon en ehtinyt perehtyä tämän hankkeen puitteissa. Löysin Calcistakin silti korjattavaa ja kävin funktioita lukuun ottamatta muut tekstit läpi. Vaikka tekemistä jäi edelleen jäljelle, LibreOfficen tärkeimpien osien suomennokset on nyt tarkistettu ainakin kertaalleen.

Aiempien hankkeiden tavoin sanasto karttui tälläkin kertaa. Uusia termejä sanastoon tuli yli sata ja totuttuun tapaan yhdenmukaistin tarvittaessa käyttöliittymän tekstit sanaston mukaisiksi. Suurin osa suomennosparannuksista on jo LibreOfficessa ja loput ilmestyvät piakkoin julkaistavissa versioissa 7.4.2 ja 7.3.7. Sillä aikaa suomennoksia voi tarkastella Weblatessa.

Uutena avauksena laadin hankkeen puitteissa LibreOfficen suomentajille tyylioppaan. Tyyliopas kertoo, millaista suomen kieltä LibreOfficea suomentaessaan olisi hyvä kirjoittaa. Sen tarkoitus on auttaa kokemattomampiakin suomentajia laadukkaan jäljen tekemisessä ja edistää yhtenäisen tyylin säilyttämistä. Tyylioppaan laatimisen lisäksi paransin suomentajille tarkoitettua ohjeistusta.

Tyylioppaan, ohjeiden ja laajemman sanaston ansiosta LibreOfficen suomentamisen aloittaminen onkin nyt helpompaa kuin koskaan, joten asiasta kiinnostuneilla on hyvä tilaisuus kokeilla taitojaan. Suomentaminen on erinomainen tapa osallistua avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseen, jos omat vahvuudet ovat paremminkin kieli- kuin ohjelmointitaidoissa. Toivoakseni tämän hankkeen tuotokset edistävät osaltaan muidenkin kuin ohjelmointitaustaisten ihmisten laajempaa osallistumista LibreOfficen kehittämiseen. Kiitän Fuugin säätiötä hankkeen mahdollistaneesta tuesta.

Jätä kommentti